Reklama

TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej - raport 49

Raport bieżący nr 49/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca) informuje, iż w dniu 30 września 2010 roku, podpisał zlecenie, ze spółką APRIVIA S.A. (Wykonawca) będącą członkiem konsorcjum w składzie:

- ALPINIE BAU GmbH,

- PBG S.A.,

- APRIVIA S.A.,

- Hydrobudowa Polska S.A.,

na kompleksowe wykonanie przebudowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia w ramach kontraktu: p.n. "Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Kaczkowo - Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa i Rawicza".

Reklama

Strony ustaliły termin wykonania zlecenia na okres od 26 października 2010 roku do 4 lipca 2011 roku.

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wstępne szacunkowe wynagrodzenie w wysokości 3.600.000,31 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych 31/100) netto, co stanowi kwotę 4.392.000,38 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 38/100) brutto. Ostateczna wielkość wynagrodzenia ustalona będzie na podstawie obmiaru stanowiącego iloczyn rzeczywiście wykonanych i odebranych elementów robót oraz ich cen jednostkowych.

Podwykonawca wniesie tytułem zabezpieczenia należytego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających ze zlecenia nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

Emitent wraz z Wykonawcą na etapie zlecenia nie zawarli postanowień dotyczących wysokości kar umownych.

Szczegółowe zasady realizacji zlecenia przez Podwykonawcę zostaną ustalone przez Emitenta i Wykonawcę w umowie podwykonawczej. Istotne warunki umowy podwykonawczej związanej z realizacją prac zastaną przedstawione przez Emitenta w osobnym komunikacie.

Podpisanie zlecenie spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jego wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »