Reklama

TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej - raport 50

Raport bieżący nr 50/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Wykonawca) informuje, że w dniu 15 października 2010 roku powziął informację, iż w okresie od dnia 19 lipca 2010 roku do 15 października 2010 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączna szacunkową wartość 8.237.369,24 zł brutto.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 14 października zawarta pomiędzy Emitentem a PBG Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (Podwykonawca) na "Roboty budowlane i usługi podwykonawcze polegające na kompleksowym wykonaniu prac hermetycznych na gazociągach w/c DN400 i DN500 na odcinkach:

- Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300,

- Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366,

- Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850",

Umowa została zawarta w wyniku podpisania, w dniu 30 września 2010 r., ze spółką APRIVIA S.A. zleceń na przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia w ramach inwestycji p.n. "Budowa Autostrady A-1 Toruń - Stryków,

- Odcinek I: Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300,

- Odcinek II: Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366,

- Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850".

Okres obowiązywania umowy ustalono od 14 października 2010 r. do 20 maja 2011 r.

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Podwykonawcy przysługiwać będzie wstępne szacunkowe wynagrodzenie w wysokości 2.220.400,00 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/100) brutto. Ostateczna wielkość wynagrodzenia ustalona będzie na podstawie obmiaru stanowiącego iloczyn rzeczywiście wykonanych robót oraz ich cen jednostkowych.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Emitent będzie uprawniony do obciążenia Podwykonawcy następującymi karami:

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Podwykonawca - 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

- za każdy dzień opóźnienia w realizacji robót w stosunku do terminów określonych szczegółowo w harmonogramie - 0,5 % wartości umowy brutto,

- za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu robót będących przedmiotem umowy - 0,5 % wartości umownego wynagrodzenia brutto,

- za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia, których Podwykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady,

- za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji prac lub uniemożliwienie bez uzasadnionej przyczyny realizacji robót innych podwykonawców lub Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy lub przestoju,

Niezależnie od naliczania kar umownych, które przewiduje umowa stronom umowy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Tesgas SA | wykonawca | odcinek | zarobki | Raport bieżący | opóźnienia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »