Reklama

TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej - raport 56

Raport bieżący nr 56/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Wykonawca) informuje, że w dniu 22 listopada 2010 roku powziął informację, iż w okresie od dnia 15 października 2010 roku do dnia 22 listopada 2010 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączną szacunkową wartość 12.936.880,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto.

Umową o największej wartości, jest umowa zawarta w dniu 22 listopada 2010 roku pomiędzy Emitentem a spółką HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Podwykonawca) na wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym estakad oraz ich montaż na budowie Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Lubiatów - Międzychód - Grotów.

Reklama

Okres obowiązywania umowy ustalono od daty zawarcia do dnia 31 marca 2011 r.

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Podwykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100) netto, co daje kwotę w wysokości 8.540.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Emitent będzie uprawniony do obciążenia Podwykonawcy następującymi karami umownymi:

- w przypadku nie dotrzymania któregokolwiek z terminów obowiązujących na mocy umowy (z wyjątkiem końcowego terminu realizacji wszystkich prac oraz terminu usunięcia wad) - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu,

- w przypadku nie dotrzymania końcowego terminu realizacji wszystkich prac - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu,

- za opóźnienie w terminowym usunięciu wad - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu,

- w przypadkach stwierdzenia nieusunięcia wad - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każde stwierdzenie przez Wykonawcę bez względu na wielkość czy ich znaczenia dla Wykonawcy,

- w przypadku nie przystąpienia przez Podwykonawcę do jakichkolwiek czynności w ramach przedmiotu umowy, w których na mocy umowy winien uczestniczyć Podwykonawca - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto; dotyczy również sytuacji, gdy przedstawiciele Podwykonawcy będą nieprzygotowani lub niekompetentni lub nie będą dokonywali czynności, jakich winni dokonywać,

- w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi Podwykonawca - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,

Naliczenie kar umownych z jednego tytułu nie pozbawiają Emitenta możliwości ich naliczenia z innego tytułu, co dotyczy w szczególności kar za opóźnienie oraz za rozwiązanie Umowy z powodu opóźnień.

Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, a odpowiedzialność Podwykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania nie jest ograniczona do kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami umowy.

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »