Reklama

TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej - raport 5

Raport bieżący nr 5/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2011 roku powziął informację, iż spółka zależna Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (PI Ćwiertnia, Podwykonawca) podpisał umowę ze spółką HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (Wykonawca) z siedzibą w Wysogotowie, której przedmiotem jest wykonanie poniższych robót instalacyjnych:

- instalacji wodno + kanalizacyjnych,

- wentylacji i oddymiania,

Reklama

- instalacji tryskaczowa,

- konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne,

- przejścia p.poż podczas realizacji inwestycji p.n. "Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w Toruniu.

Strony ustaliły termin wykonania umowy do dnia 8 października 2012 roku.

Za wykonanie całego przedmiotu umowy PI Ćwiertnia przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone na kwotę 10.300.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych 00/100) netto co stanowi kwotę brutto w wysokości 12.669.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

W związku z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do Podwykonawcy przewidziane zostały następujące kary umowne:

- w przypadku opóźnienia w realizacji robót w stosunku do terminów pośrednich i końcowych określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym umowy w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku nieusunięci lub/i opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi bądź gwarancji w stosunku do uzgodnionego terminu ich usunięcia - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie lub wypowiedzenie mowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących op stronie Podwykonawcy w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia.

Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia.

Niezależnie od kar umownych, Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

Zawarta umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jego wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »