Reklama

CCC (CCC): Podpisanie umowy znaczącej - raport 51

Raport bieżący nr 51/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 15 października 2014 roku podmiot zależny od Emitenta, CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, podpisała umowę o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57.

Przedmiotem umowy jest limit kredytowy do łącznej kwoty 205.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięć milionów złotych, 00/100), z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Reklama

W ramach zawartej umowy Bank udziela Spółce limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej 200.000.000,00 PLN oraz w formie gwarancji bankowych lub akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 5.000.000,00 PLN. Limit oprocentowany będzie wg zmiennej stopy WIBOR powiększonej o marżę banku. Limit udzielony jest do dnia 15 października 2015 r., a okres ważności wnioskowanych Gwarancji nie może wykraczać poza 31 października 2017 r.

Zabezpieczenie umowy stanowią: hipoteka umowna do wysokości 205.000.000,00 PLN na prawie własności przysługującym podmiotowi powiązanemu (CCC Factory Sp. z o.o.) w zakresie nieruchomości gruntowej położonej w Polkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00049122/0 oraz poręczenia udzielone przez Emitenta i podmioty z Grupy Kapitałowej: CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. oraz CCC Factory Sp. z o.o. do kwoty 240.000.000,00 PLN z tytułu kredytu w rachunku bieżącym oraz 6.000.000,00 PLN z tytułu gwarancji bankowych oraz akredytyw – ważne do 15 października 2019 roku wraz z oświadczeniami o poddaniu się przez CCC.eu Sp. z o.o. oraz ww. Spółki, egzekucji do kwoty 246.000.000,00 PLN z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 października 2019 roku.

Jednocześnie w dniu 15 października 2014 roku Emitent podpisał z Bankiem umowę o otwarcie linii gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000,00 PLN. Zlecenia udzielania gwarancji określono do 31 października 2015 roku, a datę wygaśnięcia gwarancji do 31 października 2016 roku. Zabezpieczenie niniejszej umowy stanowią poręczenia przyszłych zobowiązań udzielone przez podmioty z Grupy Kapitałowej: CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC.eu Sp z o.o. oraz CCC Factory Sp. z o.o. do kwoty 6.000.000,00 PLN, ważne do 31 października 2018 roku wraz z oświadczeniami o poddaniu się przez Emitenta i ww. Spółki, egzekucji do kwoty 6.000.000,00 PLN z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 października 2018 roku.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych.

Łączne zaangażowanie Banku Polska Kasa Opieki S.A. wobec Grupy CCC wyniesie maksymalnie 210.000.000,00 PLN.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-16Piotr NowjalisWiceprezes Zarządu
2014-10-16Mariusz GnychWiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ccc

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »