INPRO (INP): Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INPRO SA ("Emitent”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2020 r. podpisał z Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie ("Alior”, "Bank”) umowę kredytu obrotowego nr U0003456315856 na poniższych warunkach:

1. Przedmiot umowy: finansowanie krótkoterminowe majątku obrotowego i działalności bieżącej.

2. Istotne warunki umowy: Umowa, która została zawarta pomiędzy Spółką i Bankiem posiada zapisy standardowe i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach. Zawiera między innymi następujące postanowienia:

Reklama

a) Kwota kredytu: do kwoty 25.000.000,00 zł z malejącym limitem zaangażowania: 25 mln zł przez pierwsze 12 miesięcy i 15 mln zł od 13 do 24 miesiąca od dnia podpisania umowy kredytowej.

b) Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów: oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3M + marża Banku, występuje prowizja przygotowawcza, od zaangażowania, prowizja kwartalna oraz administracyjna, a także prowizja za udzielenie gwarancji BGK SA w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP.

c) Wykorzystanie kredytu: po spełnieniu warunków wykorzystania jednorazowo.

d) Okres transakcji kredytowej: do dnia 31.07.2022 r.

e) Warunki spłaty: spłata odsetek w okresach miesięcznych. Spłata kapitału: spłata wg dyspozycji Kredytobiorcy, a każda wpłata odnawia przyznany limit w terminie jego obowiązywania. Ostateczna spłata w dniu 31.07.2022 r.

f) Warunkiem uruchomienia kredytu, oprócz ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu i zapłaty prowizji, będzie między innymi: dostarczenie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, z ZUS.

3. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu:

a) Gwarancja Funduszu Gwarancji Płynnościowych do wysokości 80% kwoty kredytu (20 mln zł), udzielona do dnia 31.10.2022 r.,

b) pełnomocnictwo do rachunków Spółki w Banku,

c) weksel własny in blanco,

d) oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 50.000.000 zł z oznaczeniem terminu, do którego można złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - 31.07.2025 rok.

4. Dodatkowe warunki: Obowiązek pisemnego powiadomienia Banku o zaciągnięciu zobowiązania o charakterze kredytowym np. kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych. Utrzymywanie wpływów na rachunki w Banku w kwocie miesięcznej nie mniejszej niż 6.000.000 zł. Zakaz wypłaty z zysku powyżej wartości 50 % zysku netto, utrzymanie wskaźnika kapitalizacji na poziomie nie niższym niż 40 % a wskaźnika dług/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,0.

5. W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu, Bank pobierze odsetki od niespłaconej kwoty za okres od dnia następnego po terminie płatności do dnia dokonania spłaty, według stopy procentowej przewidzianej dla kredytów przeterminowanych.

6. Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10 % wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy.

Kryterium uznania umów za znaczące jest dla Emitenta znaczna w skali Emitenta łączna wartość przedmiotu umów zawartych przez podmioty z Grupy Kapitałowej INPRO z Alior Bankiem SA w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosząca 60.000.000 zł.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-13Zbigniew LewińskiWiceprezes Zarządu
2020-08-13Elżbieta MarksProkurent

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »