Reklama

BOGDANKA (LWB): Podpisanie umowy znaczącej z Konsorcjum Firm: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Infraestructuras S.A. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd LW "Bogdanka" S.A. ("Spółka", "Zamawiający") informuje, iż w dniu 29.06.2010 roku została podpisana umowa znacząca pomiędzy Spółką a Konsorcjum Firm ("Wykonawca"): Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Infraestructuras S.A.

Wartość Umowy wynosi 186 761 899,36 zł netto, jej przedmiotem jest Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A. w zakresie obejmującym wykonanie projektów wykonawczych, budowę obiektów, dostawę urządzeń i wyposażenia, montaż na miejscu budowy, uruchomienie, rozruch maszyn i urządzeń oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Reklama

Termin realizacji umowy wynosi 18 miesięcy od zawarcia Umowy.

W Umowie przewidziano następujące kary umowne:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w Umowie, spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,05% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w Umowie.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, w usunięciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze Technicznym Obiektów lub przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancyjnym i/lub rękojmi za wady - w wysokości 0,02% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych Wad, określonych w Umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, wówczas Wykonawca będzie uprawniony do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w Umowie.

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ustępach 1 - 3 niniejszego paragrafu. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawach.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest fakt, iż przekroczyła ona 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust.1 pkt. 3 RMF GPW
Zbigniew Stopa - Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
Janusz Chmielewski - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »