TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej z OGP Gaz-System S.A. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu w dniu 29 grudnia 2021 r. w trybie obiegowym umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa stacji gazowej Gądki II”.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 5.840.000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) netto tj. 7.183.200,00 zł (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100) brutto.

Reklama

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 22 grudnia 2023 roku.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% umówionego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1% umówionego wynagrodzenia brutto,

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 20% wartości umówionego wynagrodzenia brutto.

Zamawiającemu przysługują inne kary umowne związane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem czynności operacyjnych na kontrakcie w wysokościach powszechnie stosowanych na rynku budowlanym.

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającego na podstawie Umowy nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 359.160,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100).

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-30Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2021-12-30Marcin SzrejterWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »