Reklama

TAURONPE (TPE): Podpisanie umowy zwiększającej wartość programu emisji obligacji

Raport bieżący nr 53/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2010 z 16 grudnia 2010 r. TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 października 2011 r. pomiędzy Spółką a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bankiem S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Nordea Bank Polska S.A., Nordea Bank AB została podpisana umowa (Umowa), na podstawie której podwyższono wartość programu emisji obligacji TAURON Polska Energia S.A. o transzę C o wartości 3 mld zł tj. do łącznej kwoty 4,3 mld zł (Program).

Środki, które mają zostać pozyskane z emisji obligacji w ramach transzy C będą przeznaczone na finansowanie nabycia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. (GZE) od Vattenfall AB lub na realizację innych inwestycji prowadzonych przez Grupę TAURON (w przypadku nie dojścia do skutku nabycia GZE).

Warunki emisji obligacji w ramach transzy C:

Podstawa prawna emisji: art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

Rodzaj obligacji: zdematerializowane, kuponowe, niezabezpieczone obligacje na okaziciela.

Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji: 100.000 PLN.

Oprocentowanie: 1/3/6 M WIBOR powiększony o stałą marżę banków.

Termin wykupu obligacji: 1,3,6,12,24,36,48 i 60 miesięcy.

Okres trwania Programu: 5 lat od daty emisji obligacji w ramach transzy C, jednak nie później niż do dnia 30 grudnia 2017 r.

Obligacje objęte będą gwarancją emisji, tj. zobowiązaniem Gwarantów Programu (banków będących stronami Umowy) do nabywania obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach Programu.

Warunkiem zawieszającym uruchomienie środków w ramach emisji obligacji transzy C jest dostarczenie każdemu Gwarantowi standardowych dokumentów obejmujących: oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej 120% łącznej wartości nominalnej obligacji transzy C, podpisanego przez Spółkę wzoru Warunków Emisji dla transzy C, kopii uchwały zarządu Spółki zatwierdzającej emisję obligacji w ramach transzy C oraz zatwierdzającej zawarcie aneksów do stosownych umów dotyczących emisji obligacji (agencyjnej i depozytowej oraz gwarancyjnej), opinii prawnych doradcy prawnego Spółki i doradcy prawnego Gwarantów wystawionej w związku z zawarciem aneksów do umów dotyczących emisji obligacji o treści akceptowalnej dla Gwarantów, suplementu do Memorandum Informacyjnego lub nowego Memorandum Informacyjnego przygotowanego w związku z zawarciem aneksów do wymienionych umów oraz kopii zaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki za ostatni rok obrotowy.

Z tytułu posiadania obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Spółka poniesie standardowe koszty związane z tego typu finansowaniem obejmujące prowizję aranżacyjną oraz prowizję za zaangażowanie.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Jednocześnie Zarząd Tauron Polska Energia S.A. informuje, iż ujawnienie informacji dotyczących prowadzonych przez Spółkę negocjacji z bankami oraz okoliczności z nimi związanych zostało w dniu 25 października 2011 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

Par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | wartość | Tauron Polska Energia SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »