Reklama

CIECH (CIE): Podpisanie warunkowej umowy znaczącej przez jednostki zależne - raport 74

Raport bieżący nr 74/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ciech SA ("Emitent") informuje, iż w dniu 22 grudnia 2011 roku otrzymał informację o podpisaniu umowy znaczącej przez jednostki pośrednio zależne Emitenta, spółki Sodawerk Staßfurt GmbH&Co. KG z siedzibą w Staßfurt w Niemczech oraz KWG-Kraftwerksgesellschaft Staßfurt mbH z siedzibą w Staßfurt w Niemczech.

Umowa, mająca formę aktu notarialnego, została podpisana w dniu 16 grudnia 2011 roku.

Reklama

Stronami umowy są:

Sodawerk Staßfurt GmbH&Co. KGz siedzibą w Staßfurt ("SWS")

KWG-Kraftwerksgesellschaft Staßfurt mbH z siedzibą w Staßfurt ("KWG")

Vasa Kraftwerke-Pool GmbH&Co. KG z siedzibą w Staßfurt ("VASA")

Przedmiotem umowy są:

a) Umowa dzierżawy elektrociepłowni zawarta pomiędzy KWG a VASA na czas nieokreślony, z możliwością zakończenia najwcześniej w dniu 01.01.2015 r. poprzez wywołanie opcji CALL przez KWG, cena wykupu elektrociepłowni pozostaje niezmienna w stosunku do ceny w obecnie obowiązującej opcji na koniec roku 2014. Opcja wygasa w dniu 01.01.2021, a kolejne daty w których możliwe jest wykonanie opcji CALL przez KWG to: 01.01.2017, 01.01.2019, 01.01.2021.

W przypadku niewykonania opcji CALL umowa dzierżawy może zostać zakończona przez VASA z efektem najwcześniej na dzień 01.01.2016 poprzez zastosowanie opcji PUT. Opcja wygasa w dniu 01.01.2020, a kolejne daty, w których możliwa jest realizacja opcji PUT przez VASA to: 01.01.2018, 01.01.2020

Korzyścią tego rozwiązania dla KWG jest odroczenie obecnego twardego zobowiązania do odkupu elektrociepłowni w dniu 31.12.2014 r. o jeden rok, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wcześniejszego odkupu elektrociepłowni po obecnie obowiązującej cenie.

Warunki finansowe:

Czynsz dzierżawny wynosi 13 mln euro (trzynaście milionów euro) netto rocznie, płatny w 12 miesięcznych równych ratach na koniec miesiąca. Łączna przewidywana wartość zobowiązań dzierżawnych, w przypadku nie dokonania wcześniejszego wykupu elektrociepłowni, w okresie 5 lat wynosi 65 mln euro (293,111 mln złotych według średniego kursu NBP na dzień podpisania umowy).

b) porozumienie dotyczące zawieszenia umów dotychczas obowiązujących między stronami, w szczególności obowiązującej między VASA a SWS umowy na dostawy energii z dnia 9 maja 1994 r.

c) ostateczne udokumentowanie rabatu udzielonego przez VASA na rzecz SWS na koszty energii za rok 2011 w kwocie 7 mln EUR netto (siedem milionów euro netto) - rabat ten został już rozpoznany na 30.09.2011 r. w konsekwencji protokołu negocjacji podpisanego przez zarządy SWS, KWG oraz VASA w dniu 25 lipca 2011 r. oraz uchwały zgromadzenia wspólników VASA z dnia 22 września 2011 r.

d) porozumienie dotyczące zapłaty przez SWS spornych należności VASA w kwocie 3 mln euro netto do dnia 31 marca 2012 r.

e) porozumienie dotyczące zakończenia sporu sądowego między stronami VASA, SWS, KWG przed sądem okręgowym w Naumburg

Łączna szacowana wartość zobowiązań spółek z Grupy Soda Deutschland Ciech wynikających z Umowy w okresie 5 lat, w przypadku nie wykonania opcji wcześniejszego odkupu elektrociepłowni, wynosi 68 mln euro ( ok. 306,64 mln złotych według średniego kursu NBP na dzień podpisania umowy )

Kary umowne

Nieterminowa zapłata 3 mln euro spornych należności do dnia 31.03.2012 r.jest obarczona karą umowną w kwocie 3 mln euro. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kary.

Umowa została zawarta z zastrzeżeniem warunków zawieszających.

Warunki zawieszające:

a) Uzyskanie zgody federalnego urzędu antymonopolowego (Bundeskartellamt) na zawarcie porozumień objętych aktem notarialnym (Kartellrechtsbedingung)

b) Uzyskanie zgody korporacyjnej wspólników VASA

c) Wystawienie listów patronackich (Patronatserklärung) przez CIECH S.A. dotyczących płatności rat dzierżawnych począwszy od stycznia 2012 r. oraz dotyczących należności VASA z tytułu obecnie obowiązującej umowy na dostawę energii za miesiące listopad i grudzień 2011 r. jak również uzgodnionej płatności 3 mln euro na 31.03.2012 r.

d) Zwolnienie przez Unicredit Bank AG zabezpieczeń posiadanych na kontraktach przejmowanych od VASA przez KWG i SWS

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą jest jej łączna wartość, przekraczająca równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Na podstawie podpisanej umowy, z dniem 01 stycznia 2012 r. KWG rozpoczyna zarządzanie elektrociepłownią na własny rachunek, co dotyczy w szczególności zakupów gazu, sprzedaży energii elektrycznej oraz prowadzenia polityki remontowej. Przewidywanym efektem podpisania umowy będzie poprawa rentowności Grupy Soda Deutschland Ciech.
Ryszard Kunicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »