Reklama

TAURONPE (TPE): Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego

Raport bieżący nr 36/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że 11 grudnia 2018 r. pomiędzy Spółką a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("EBI”) zostały podpisane następujące umowy:

Reklama

a) umowa subskrypcyjna ("Umowa Subskrypcyjna”) stanowiąca podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych ("Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 400 000 000 zł,

b) umowa projektowa ("Umowa Projektowa”) określająca szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania inwestycyjnego.

Środki, które zostaną pozyskane z emisji Obligacji będą przeznaczone na pokrycie wydatków TAURON Dystrybucja S.A. związanych z rozwojem i modernizacją infrastruktury sieci elektroenergetycznej w latach 2018-2022.

Emitowane Obligacje stanowić będą podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostaną objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera.

Zgodnie z Umową Subskrypcyjną Obligacje będą emitowane w ramach jednej serii. Data emisji Obligacji została ustalona na 17 grudnia 2018 r. Termin wykupu został określony na 12 lat od daty emisji, przy czym zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego zdefiniowano pierwszy okres finansowania na 7 lat ("I Okres Finansowania”), w którym nie będzie możliwy wcześniejszy wykup Obligacji przez Spółkę oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż Obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie Subskrypcyjnej).

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w I Okresie Finansowania, natomiast w kolejnym 5-letnim okresie finansowania ("II Okres Finansowania”) według zmiennej stopy procentowej (WIBOR 6M) powiększonej o ustaloną marżę. Umowa przewiduje możliwość odroczenia terminów płatności odsetek od Obligacji, maksymalnie do dnia wykupu Obligacji lub do piątego dnia od dnia podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy.

Podporządkowany charakter Obligacji sprawia, iż w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta, zobowiązania wynikające z Obligacji będą miały pierwszeństwo zaspokojenia jedynie przed wierzytelnościami akcjonariuszy Spółki.

Planowana emisja Obligacji będzie miała pozytywny wpływ na stabilność finansową Spółki, ponieważ Obligacje są wyłączone z kalkulacji wskaźnika zadłużenie netto / EBITDA, stanowiącego kowenant w krajowych programach emisji obligacji zawartych przez Spółkę (z wyłączeniem obligacji serii TPEA1119 notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst z dniem wykupu przypadającym na 4 listopada 2019 r.). Ponadto Obligacje będą mogły zostać zaliczone przez agencję ratingową jako kapitał w wysokości 50 proc. tego finansowania.

Emisja zostanie zrealizowana po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-11Marek WadowskiWiceprezes Zarządu
2018-12-11Krzysztof SurmaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »