Reklama

SKOTAN (SKT): Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie projektu "Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Liplytica"

Raport bieżący nr 29/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2012 z dnia 11 kwietnia i raportu bieżącego nr 28/2012 z dnia 30 czerwca 2012 r. dotyczących odpowiednio uznania przez PARP za zasadne trzech protestów w sprawie wniosków o dofinansowanie oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą projektów Emitenta złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 r. w ramach działania 1.4 POIG, w tym projektu "Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Liplytica" (Projekt), Zarząd SKOTAN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 5 października 2012 r. podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (PARP) umowę o dofinansowanie Projektu (Umowa). Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz określenie praw i obowiązków stron Umowy związanych z realizacją zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli Projektu objętego Umową, a także w zakresie informacji i promocji. Przedmiotowy Projekt realizowany będzie w Czechowicach - Dziedzicach w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii.

Projekt - jak wskazano w raporcie bieżącym nr 11/2012 - ma na celu opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych preparatów białkowych na rynek produktów żywności funkcjonalnej i suplementów diety ludzkiej, które w porównaniu z preparatami referencyjnymi dostępnymi na rynku posiadać mogą istotne przewagi konkurencyjne polegające na wyższej zawartości oraz lepszej przyswajalności składników czynnych (pochodzących z połączeń organicznych), co przekłada się na ich lepsze właściwości prozdrowotne.

Zgodnie z Umową Emitent zobowiązany jest do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w formie i zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie w terminie do 30 czerwca 2016 roku, nie później niż do 3 lat od zakończenia realizacji Projektu, chyba że w trakcie realizacji Projektu okaże się, że dalsze badania przemysłowe lub prace rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników lub też gdy sprawozdanie potwierdzające wykonanie tych badań lub prac albo analiza ekonomiczna i badanie rynkowe nie potwierdzą celowości wdrożenia wyników badań. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 35 902 023 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanym z realizacją Projektu wynosi 29 770 200 zł. Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Spółka otrzyma dofinansowanie przeznaczone na realizację Projektu do maksymalnej wysokości 20 636 460 zł. Okres kwalifikowalności wydatków do Projektu, w którym Spółka zobowiązana jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego Projektu kończy się w dniu 30 czerwca 2015 r. Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Spółka wystawi do dyspozycji PARP weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami. Umowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących, a także nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość przekracza równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro. Warunki wynikające z Umowy, w tym tryb i warunki dokonywania płatności, warunki rozwiązania umowy i inne, nie odbiegają od standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępnej na stronach PARP pod adresem http://www.parp.gov.pl/files/74/108/198/284/6352.doc. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych Emitenta.

W opinii Zarządu Emitenta podpisanie Umowy na dofinansowanie Projektu w znaczny sposób przyspiesza i ułatwia jego realizację, a skuteczność przeprowadzonej procedury związanej z pozyskaniem środków finansowych na dofinansowanie innowacyjnego projektu technologicznego potwierdza prawidłowy kierunek działań Spółki w zakresie dalszej realizacji strategii średnioterminowej, przyjętej przez Walne Zgromadzenie Emitenta w lipcu 2009 r.
MAREK PAWEŁCZAK - PREZES ZARZĄDU

Dowiedz się więcej na temat: generacja | Emitent | projektu | suplement diety

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »