Reklama

ABMSOLID (ABM): Podpisanie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 88/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu 9 listopada 2010 konsorcjum:

Lider:

1. ALSTOM Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Al. Jana Pawła II 12

Członek konsorcjum:

2. ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Bartla 3

Członek konsorcjum:

3. ALSTOM Power Sweden Aktiebolag z siedzibą w Norrköping (601 87), Sweden

podpisało umowę z 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrownia Bełchatów Rogowiec, ul. Energetyczna 7; 97 - 406 Bełchatów 5

Przedmiot umowy: Modernizacja i remont elektrofiltrów kotła BB-1150 bloków nr 7-12 w Elektrowni Bełchatów.

Wartość netto przedmiotu Umowy: 199 050 000,00 PLN

(słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych netto 00/100)

w tym dla ABM SOLID S.A.: 88 795 837,29 PLN

(słownie: osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych netto 29/100)

Termin zakończenia - 21.09.2016

Kary umowne:

Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy:

a. Kary umowne za opóźnienia w danej Fazie Zadania ograniczone są do 15 % Wartości tej Fazy Zadania netto,

b. Kary umowne za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych w danej Fazie Zadania ograniczone są do 15 % Wartości tej Fazy Zadania netto,

c. Suma kar umownych dla danej Fazy Zadania z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 25% Wartości tej Fazy Zadania netto.

d. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę, szkoda wyrządzona Zamawiającemu przekroczy wartość naliczonych z tego tytułu kar umownych, to Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, albo Zamawiający i Wykonawca wspólnie ustalą wysokość odszkodowania należnego Zamawiającemu. Maksymalna odpowiedzialność kontraktowa Wykonawcy wobec Zamawiającego z wszelkich tytułów nie będzie większa niż 100% Ceny Kontraktowej netto.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość umowy, która przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta według bilansu opublikowanego za I półrocze 2010 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Witold Starakiewicz - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | ABM Solid SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »