Reklama

KERDOS (KRS): Podpisanie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 76/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka lub Emitent) działając na podstawie §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 8 listopada 2012 r. Emitent - w wykonaniu umowy, o której mowa w Raporcie bieżącym 58/2012 - zawarł ze spółką TAP dayli Vertriebs GmbH z siedzibą w Pucking (Republika Austrii) (dalej TAP) warunkową umowę sprzedaży udziałów, przedmiotem której jest zobowiązanie Spółki do nabycia 1000 udziałów (dalej Udziały) o wartości nominalnej 50 złotych każdy, stanowiących 50 % ogółu udziałów w kapitale zakładowym Dayli (Polen) sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej Dayli) za łączną cenę w kwocie 3.000.000 EUR (trzy miliony euro), przy czym część ceny sprzedaży w kwocie 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro) została zapłacona przelewem 5 października 2012 roku na wskazany przez TAP rachunek powierniczy, zaś pozostała część ceny sprzedaży w kwocie 2,5 mln EURO (dwa miliony pięćset tysięcy euro) jest płatna najpóźniej w dniu zawarcia bezwarunkowej umowy przeniesienia Udziałów.

Umowę warunkową zawarto pod następującymi warunkami zawieszającymi:

1. wniesienie do Dayli w formie wkładu niepieniężnego oddziału Anton Schlecker Sp. z o.o. Oddział w Polsce i prawomocne zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Dayli dokonanego w związku z wniesieniem do Dayli przedmiotowego oddziału;

2. udzielenie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skutecznej zgody na dokonanie koncentracji, polegającej w szczególności na nabyciu przez Spółkę Udziałów.

W terminie do 7 dni po łącznym spełnieniu się ww. warunków, dla przeniesienia na Spółkę Udziałów wraz z wszystkimi związanymi z nimi prawami i obowiązkami strony zobowiązane są zawrzeć bezwarunkową umowę przeniesienia Udziałów.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jednocześnie, odnośnie drugiego z warunków wskazanych powyżej Zarząd Spółki informuje zarazem, że wspólne zgłoszenie przez Spółkę i TAP zamiaru dokonania koncentracji zostało złożone do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu wczorajszym, tj. 7 listopada 2012 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.
Kamil Kliniewski - Prezes Zarządu
Łucja Latos - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »