Reklama

RANKPROGR (RNK): Podpisanie znaczącej umowy kredytowej

Raport bieżący nr 40/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z przeniesieniem aktywów znacznej wartości w postaci "Centrum Handlowego Galeria Piastów" w Legnicy (Galeria Piastów) do spółki zależnej Progress XII Sp. z o.o. w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o czym informował w raporcie bieżącym nr 39/2011.

W związku z tą transakcją, spółka zależna Progress XII Sp. z o.o. i Rank Progress S.A. dnia 9 listopada 2011 r. zawarły z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (BZ WBK) umowę zmieniającą (Umowa Zmieniająca) do umów z dnia 05 grudnia 2005 r. i 05 czerwca 2008 r. w zakresie finansowania Galerii Piastów w Legnicy opisanych w Prospekcie Emisyjnym Emitenta (Umowy Kredytowe).

Na warunkach Umowy Zmieniającej Progress XII Sp. z o.o. zobowiązała się ze skutkiem od chwili jej podpisania przystąpić, jako dłużnik solidarny do Umów Kredytowych. Od dnia uzyskania i dostarczenia do BZ WBK wszystkich zabezpieczeń, o których mowa poniżej, jedynym zobowiązanym kredytobiorcą stanie się Progress XII Sp. z o.o. w ten sposób, że Rank Progress S.A. zostaje zwolniony ze wszystkich jej zobowiązań i zabezpieczeń wynikających z Umów Kredytowych i nie będzie już ich stroną, za wyjątkiem udzielonego przez Rank Progress S.A. poręczenia i ustanowionego zastawu na udziałach Progress XII Sp. z o.o.

Umowy Kredytowe przewidują ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:

1) hipoteki łącznej na nieruchomościach przynależnych do Centrum Handlowego Galerii Piastów w Legnicy do kwoty 68.516.267,90 EUR (299.806.633,45 PLN)

2) zastawu na udziałach w spółce Progress XII Sp. z o.o.,

4) zastawu na rachunkach bankowych Progress XII Sp. z o.o.,

5) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Progress XII Sp. z o.o.

6) przelewu praw z umów ubezpieczenia nieruchomości i z umów najmu.

7) poręczenia Rank Progress S.A. do kwoty 68.516.267,90 EUR (299.806.633,45 PLN).

Szczegółowe informacje dotyczące udzielonego poręczenia, opisane zostaną w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta.

Pozostałe zabezpieczenia i warunki wynikające z Umów Kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych. Na dzień podpisania Umowy Zmieniającej zobowiązania z tytułu Umów Kredytowych wynosiły 45.677.512 EUR (199 871 089,26 PLN). Spłata nastąpi w terminie do 1 września 2014 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M powiększoną o marżę.

Wartości prezentowane w walucie Polskiej zostały przeliczone zgodnie tabelą kursów średnich NBP nr 217/A/NBP/2011 z dnia zawarcia Umowy Zmieniającej. Zgodnie z tabelą z dnia z 09 listopada 2011 r. 1 EUR= 4,3757 PLN.

Wartość finansowania na podstawie zawartej Umowy Zmieniającej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).
Jan Mroczka - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: umowa kredytowa | Emitent | Rank Progress SA | Rank Progress SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »