Reklama

RANKPROGR (RNK): PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY KREDYTOWEJ

Raport bieżący nr 18/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z przeniesieniem przez spółkę zależną Progress XII Sp. z o.o. aktywów znacznej wartości w postaci "Centrum Handlowego Galeria Piastów" w Legnicy (Galeria Piastów) do spółki zależnej Progress XIII Sp. z o.o. w ramach aportu, o czym informował w raporcie bieżącym nr 17/2012 uległy zmianie zapisy umowy kredytowej, o której Emitent informował raportem 40/2011.

W związku z transakcją Emitent oraz spółki zależne Emitenta Progress XII Sp. z o.o. i Progress XIII Sp. z o.o. dnia 5 kwietnia 2012 zawarły z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (BZ WBK) umowę zmieniającą (Umowa Zmieniająca) do umów z dnia 05 grudnia 2005 r. i 05 czerwca 2008 r. w zakresie finansowania Galerii Piastów w Legnicy.

Na warunkach Umowy Zmieniającej Progress XIII Sp. z o.o. zobowiązała się ze skutkiem od chwili jej podpisania przystąpić, jako dłużnik solidarny do Umów Kredytowych. Od dnia uzyskania i dostarczenia do BZ WBK wszystkich zabezpieczeń, o których mowa poniżej, jedynym zobowiązanym kredytobiorcą stanie się Progress XIII Sp. z o.o. w ten sposób, że Progress XII Sp. z o.o. zostanie zwolniony ze wszystkich jej zobowiązań i zabezpieczeń wynikających z Umów Kredytowych i nie będzie już ich stroną. Umowy Kredytowe przewidują ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:

1) hipoteki łącznej na nieruchomościach przynależnych do Centrum Handlowego Galerii Piastów w Legnicy do kwoty 68.516.267,90 EUR (284.643.983,36 PLN)

2) zastawu na udziałach w spółce Progress XIII Sp. z o.o.,

3) zastawu na rachunkach bankowych Progress XIII Sp. z o.o.,

4) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Progress XIII Sp. z o.o., oraz Rank Progress S.A.

5) przelewu praw z umów ubezpieczenia nieruchomości i z umów najmu,

6) poręczenia Rank Progress S.A. do kwoty 68.516.267,90 EUR (284.643.983,36 PLN).

Szczegółowe informacje dotyczące udzielonego poręczenia, opisane zostaną w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta.

Pozostałe zabezpieczenia i warunki wynikające z Umów Kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych. Na dzień podpisania Umowy Zmieniającej zobowiązania z tytułu Umów Kredytowych wynosiły 45.099.589,79 EUR (187.361.735,82 PLN). Spłata nastąpi w terminie do 1 września 2014 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M powiększoną o marżę.

Wartości prezentowane w walucie polskiej zostały przeliczone zgodnie tabelą kursów średnich NBP nr 068/A/NBP/2012 z dnia zawarcia Umowy Zmieniającej. Zgodnie z tabelą z dnia z 5 kwietnia 2012 r. 1 EUR= 4,1544 PLN.

Wartość finansowania na podstawie zawartej Umowy Zmieniającej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Dariusz Domszy - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Rank Progress SA | Emitent | Rank Progress SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »