Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej umowy na budowę Farmy Wiatrowej Potęgowo - Wschód o mocy 101,25 MW, składającej się z 38 pojedynczych TW, pogrupowanych w 4 (cztery) parki wiatrowe: Karżcino, Wrzeście - Kępno, Bięcino, Głuszynko-Grapice wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. infrastrukturą budowlaną, drogową oraz infrastrukturą energetyczną i teletechniczną) i wyprowadzeniem mocy, tj. liniami kablowymi 30/110 kV z towarzyszącą siecią teletechniczną i GPO Farmy Wiatrowej 30/110 kV. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Erbud S.A.(Emitent) informuje, że w dniu 19 stycznia 2015 roku Emitent zawarł z Potegowo Winergy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-633), ul. Polna 11 lok. X piętro, (Zamawiający) umowę na budowę Farmy Wiatrowej Potęgowo – Wschód o mocy 101,25 MW, składającej się z 38 pojedynczych TW, pogrupowanych w 4 (cztery) parki wiatrowe: Karżcino, Wrzeście - Kępno, Bięcino, Głuszynko-Grapice wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. infrastrukturą budowlaną, drogową oraz infrastrukturą energetyczną i teletechniczną) i wyprowadzeniem mocy, tj. liniami kablowymi 30/110 kV z towarzyszącą siecią teletechniczną i GPO Farmy Wiatrowej 30/110 kV.

Reklama

Emitent występuje w umowie jako Partner Konsorcjum utworzonego wraz z PBDI S.A. siedzibą w Toruniu (Lider Konsorcjum) – spółką zależną w 94,27% od Emitenta, oraz Electrum sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku (Partner Konsorcjum).

Całkowita wartość umowy 198.600.000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset tysięcy 00/100) zł netto.

Wartość zakresu realizowanego przez Electrum sp. z o. o. wynosi 102.012.500,00 (słownie: sto dwa miliony dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) złotych netto.

Zadanie ma zostać zrealizowane przed upływem 12 miesięcy od daty wejścia w życie Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 5 (pięciu) lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru do Eksploatacji.

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym m.in. roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości oraz jakichkolwiek innych roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy na podstawie lub w związku z Umową) – 15% wartości netto Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy będzie obniżana w następujący sposób:

a) do 50% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy – po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru do Eksploatacji;

b) do 30% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy – po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru do Eksploatacji;

c) do 0% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy – po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (koniec okresu gwarancji)

Łączny limit kar umownych i jednocześnie odpowiedzialności Konsorcjum wobec Zamawiającego wynosi 30 % wynagrodzenia brutto Konsorcjum.

Warunkiem wejścia w życie Umowy jest uzyskanie od Zamawiającego wezwania do rozpoczęcia robót, którego złożenie Zamawiający warunkuje łącznym ziszczeniem się poniżej wymienionych warunków zawieszających:

a) pozyskanie przez Zamawiającego finansowania na realizację przedsięwzięcia, tj. podpisanie przez Zamawiającego odpowiedniej umowy z instytucją finansującą udzielającą finansowania na cele przedsięwzięcia;

b) przystąpienie dostawcy do wykonania dostawy TW na podstawie zawiadomienia o przystąpieniu do prac zgodnie z umową/umowami pomiędzy dostawcą a Zamawiającym;

c) pozytywna weryfikacja przez właściwy organ tzw. efektu zachęty zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (2014/C 200/01);

W przypadku nie ziszczenia się w/w warunków do 30 czerwca 2015 r. Umowa wygasa bez jakichkolwiek wzajemnych roszczeń stron z tego tytułu.

Pozostałe warunki handlowe Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych obowiązujących przy realizacji tego typu zadań inwestycyjnych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-19Dariusz Grzeszczak Józef ZubelewiczCzłonek Zarządu Członek ZarząduDariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »