Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej umowy na budowę hotelu Holiday Inn Express na terenie Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka o wartości 33.900.000,00 zł - raport 39

Raport bieżący nr 39/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Reklama

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje iż e dniu 16 lipca 2018 roku Spółka zawarła umowę o roboty budowlane na niżej opisanych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu Umowa Nr PL/000126652/18-567/TDDP zawarta 16.07.2018

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Chopin Airport Development Sp. Z o.o.; ul. Żwirki i Wigury 1; 00 - 906 Warszawa

3 Wartość kontraktu 33.900.000,00 zł netto ; 41 697 000,00zł brutto

4 Przedmiot kontraktu "Budowa hotelu Holiday Inn Express na terenie Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka. Przedmit zamówienia obejmuje wybudowanie, wyposażenie oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie obiektu, w formule "pod klucz”, pod marką Holiday Inn, zgodnie z wymaganiami InterContinental Hotels Group określonymi w standardach dla hotelu Holiday Inn Express

"

5 Miejsce wykonywania kontraktu Działki nr ew. 1867/268 i 1867/261 w Jasionce k. Rzeszowa

6 Terminy realizacji 14 miesięcy od daty podpisania umowy

7 Warunki płatności Fakturowanie nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Wysokość poszczególnych płatności odpowiadać będzie faktycznemu procentowemu zaawansowaniu Robót. Podana w fakturze wysokość Wynagrodzenia odpowiadać będzie procentowemu stopniowi zaawansowania Robót, przy czym osiągnięcie minimum 5% zaawansowania Robót w danej pozycji rozliczeniowej będzie upoważniało Wykonawcę do uwzględnienia takiej pozycji rozliczeniowej w fakturze. Wartość rozliczonych przed odbiorem końcowym robót nie może być większa niż 90% (dziewięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia Wykonawcy. Termin płatności - 30 dni.

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej netto podanej w ofercie, na kwotę 3 390 000,00 zł; gwarancja z terminem ważności od daty podpisania umowy tj. 16.07.2018r.do 30.09.2019r.

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) Z każdej faktury Zamawiający dokona potracenia 3% jej wartości netto na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji (kaucja gwarancyjna).

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) brak

11 Kary "Za niedotrzymanie terminów: • w wysokości 0,01% (jednej setnej procenta) Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w realizacji poszczególnych elementów, leżących na Ścieżce Krytycznej w RHR,

• w wysokości 0,05% (pięciu setnych procenta) Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w realizacji terminu określonego w art. 3 ust. 1 Umowy.

Za nieusunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji: • dla usterek Kluczowych instalacji, Systemów i Urządzeń: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych i zero groszy) za każdą godzinę opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, względem właściwego terminu usunięcia wad, • dla usterek innych: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych i zero groszy) za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy liczony od dnia/godziny wyznaczonego/-ej na usunięcie usterki lub wady - W wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% (dziesięciu procent) Wynagrodzenia netto. "


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-16Józef Zubelewicz Agnieszka GłowackaCzłonek Zarządu Członek ZarząduJózef Zubelewicz Agnieszka Głowacka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »