Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowalane pomiędzy konsorcjum Erbud Industry Sp. z o.o. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń (lider) i Erbud S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (partner); a Michelin Polska S.A. ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn ("Zamawiający").Wartość kontraktu 38 200 000 PLN netto (w tym 38 060 000 PLN netto - Erbud Industry Sp. z o.o. i 140 000 PLN netto - Erbud S.A.) polegającego na budowie kotłowni gazowej w ramach przebudowy istniejącej Elektrociepłowni Michelin Polska S.A. polegającej - raport 11

Raport bieżący nr 11/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Erbud S.A. ( Emitent) informuje o podpisaniu znaczącej Umnowy na roboty budowlane na niżej okreslonych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 15.03.2018r. - pomiędzy konsorcjum Erbud Industry Sp. z o.o. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń (lider) i Erbud S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (partner) a Michelin Polska S.A. ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn (""Zamawiajacy"")

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Michelin Polska S.A. ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn

Reklama

3 Wartość kontraktu 38 200 000 PLN netto (w tym 38 060 000 PLN netto - Erbud Industry Sp. z o.o. i 140 000 PLN netto - Erbud S.A.)

4 Przedmiot kontraktu "Budowa kotłowni gazowej w ramach przebudowy istniejącej Elektrociepłowni Michelin Polska S.A. polegająca na wyburzeniu budynku technicznego nr 58, budowie nowego budynku technicznego oraz zainstalowaniu w nim nowego kotła parowego opalanego gazem ziemnym o mocy 42MWt i wydajności pary 55t/h wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury.

5 Miejsce wykonywania kontraktu Elektrociepłownia Michelin Polska S.A. ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn

6 Terminy realizacji od 15.03.2018r. do 31.12.2019r. (Termin Zakończenia i Odbiór Końcowy)

7 Warunki płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w oparciu o uzgodniony harmonogram rzeczowo-finansowy

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy uzyska i przekaże Zamawiającemu Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie Wykonania) w formie gwarancji bankowej w wysokości [3 820 000,00] złotych (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN), co stanowi [10] % Ceny Kontraktowej netto. Termin obowiązywania do dnia 31.12.2019r.

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) Wykonawca w terminie na 14 dni przed datą wygaśnięcia Zabezpieczenia Wykonania na zasadach określonych w Umowie uzyska i przekaże Zamawiającemu Zabezpieczenie na Podstawowy Okres Gwarancji (Zabezpieczenie na okres Gwarancji i Rękojmi) w formie gwarancji bankowej w wysokości [1 910 000,00] złotych (słownie: jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy 00/100 PLN), co stanowi [5] % Ceny Kontraktowej netto. Termin obowiązywania do dnia 31.12.2021r.

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania)

11 Kary a) w przypadku zwłoki w należytym wykonaniu kompletnego Przedmiotu Umowy przez co rozumieć należy nieosiągnięcie Odbioru Końcowego w następujacej wysokości:

(i) [0,2]% Ceny Kontraktowej netto za każdy dzień zwłoki;

b) w przypadku zwłoki w należytym wykonaniu części Przedmiotu Umowy w postaci któregokolwiek z Etapów Realizacji w stosunku do odpowiednich terminów w następującej wysokości:

(i) [0,2]% wartości części Ceny Kontraktowej netto przypisanej do danego Etapu Realizacji za każdy dzień zwłoki;

c) maksymalna łączna kwota kar umownych należnych od Wykonawcy określonych w Umowie wynosi 25% Ceny Kontraktowej netto.

12 Uwagi brak


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-15Józef Zubelewicz Agnieszka GłowackaCzłonek Zarządu Członek ZarząduJózef Zubelewicz Agnieszka Głowacka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »