Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza – wartość 63,9 mln zł w tym dla ERBUD S.A. 39,5 mln zł - raport 70

Raport bieżący nr 70/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Reklama

Zarząd ERBUD S.A. przekazuje do publicznej informacji wiadomość o zawarciu znaczącej umowy na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 05.10.2016r. W Bełchatowie pomiędzy konsorcjum ERBUD SA (Lider) i YARA ENVIRONMENTAL GMBH (Partner) (zwani łącznie "Wykoanwcą") i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ("Zamawiajacym")

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna,

ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów

3 Wartość kontraktu 63 900 000 PLN netto (w tym 39 500 000 PLN netto ERBUD SA i 24 400 000 PLN netto YARA ENVIRONMENTAL GMBH)

4 Przedmiot kontraktu Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz

z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza

5 Miejsce wykonywania kontraktu PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany zlokalizowana w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 25/26

6 Terminy realizacji od 05.10.2016r. do 07.11.2018r.

7 Warunki płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w oparciu o uzgodniony harmonogram rzeczowo-finansowy

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 10% wartości brutto robót ERBUD SA tj. 4 858 500,00 PLN od 05.10.2016r. do 07.12.2018r.

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 3% wartości brutto robót ERBUD SA tj. 1 457 550,00 PLN od dnia 08.12.2018r. do dnia 23.12.2021r.

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) Zaliczka: 10% wartości brutto robót ERBUD SA tj. 4 858 500,00 PLN pod gwarancję zwrotu zaliczki i obowiązuje od dnia wpłynięcia środków na rachunek Wykonawcy do dnia rozliczenia kwoty zaliczki + 90 dni.

11 Kary W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto; W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto.

W przypadku niedotrzymania terminu Przekazania do Eksploatacji Instalacji na Bloku A lub B

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi: w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

W przypadku niedotrzymania umownego terminu dostarczenia prawomocnego pozwolenia na budowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w Okresie Gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi – po 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdą rozpoczętą dobę (24 godziny) opóźnienia w usunięciu wad, przy czym karę tę Zamawiający może naliczyć również w przypadku usunięcia wad przez Zamawiającego lub na jego zlecenie.

Łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu przekroczenia terminu realizacji

i odstąpienia od Umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto. Ograniczenie to nie dotyczy kar za opóźnienie w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-10-05Dariusz Grzeszczak Józef ZubelewiczCzłonek Zarządu Członek ZarząduDariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »