ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - Kompleksowe wykonanie robót budowlano - montażowo - instalacyjnych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia, urządzeń i aparatury w trzech obiektach szpitalnych - raport 9

Raport bieżący nr 9/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Erbud S.A. informuje o podpisaniu umowy na: "Poprawę efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej" realizowanej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Oferta ERBUD S.A. złożona w publicznym postępowaniu przetargowym w procedurze nieograniczonej, została wybrana jako najkorzystniejsza.

Reklama

LP WYSZCZEGÓLNIONE DANE Z KONTRAKTU

1. Data podpisania umowy 28.02.2013r.

2. Zamawiający (dokładna nazwa i siedziba):

- Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera Sp.z o.o. w Krakowie, Os .Złotej Jesieni 1 31-826 Kraków

- Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie (31-202) ul. Prądnicka 80

- Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ z siedzibą w Tarnowie (33-100) ul. Lwowska 178a

3. Wartość kontraktu: 42 990 000,00zł brutto tj. 34 951 219,51zł netto

4. Przedmiot kontraktu: Kompleksowe wykonanie robót budowlano - montażowo - instalacyjnych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia, urządzeń i aparatury w trzech obiektach szpitalnych tj.:

- Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 31-826), osiedle Złotej Jesieni 1

- Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie (31-202) ul. Prądnicka 80,

- Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ z siedzibą w Tarnowie (33-100) ul. Lwowska 178a;

Zakres kontraktu obejmuje m.in.: wykonanie instalacji trigeneracji w oparciu o dwa agregaty o parametrach 238 kW (moc elektryczna) i 363 kW (moc cieplna), budowę systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami oraz modernizację instalacji elektrycznej wraz z transformatorami, modernizacją instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), Building Managment System (BMS), modernizację instalacji wentylacji polegającą na wymianie ponad 70 central, wykonanie systemu produkcji wody lodowej w oparciu o nowe agregaty wody lodowej pracujące w systemie kaskadowym, budowę kotłowni kondensacyjnej w tym m.in dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. kotłów kondensacyjnych, modernizację systemu ciepłej wody użytkowej połączona z instalacją 10szt gazowych (w tym absorpcyjnych) pomp ciepła wykorzystywanych do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz chłodu wraz z wykonaniem 42 odwiertów, wymianę i modernizację zewnętrznej sieci ciepłej wody użytkowej i zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania, modernizację wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania wraz z wymianą wszystkich grzejników w ilości ponad 4500szt, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku technicznego (kotłowni i wymiennikowni).

5. Parametry charakterystyczne obiektu:.

Powierzchnia netto budynków: ponad 142 000m2

Kubatura budynków: ponad 600 000m3

6. Miejsce wykonywania kontraktu: Kraków, Tarnów

7. Terminy realizacji: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy

8. Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania): 36 miesięcy gwarancji

9. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania): 4 299 000,00zł do 30.11.2014r.,

10. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (wartość termin obowiązywania): 1 289 700,00zł do 15.12.2017r.,

11. Kary umowne: Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie z przyczyn nie leżących po

stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar

umownych z tytułu:

opóźnienia w dostarczeniu dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego ogółem brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu w § 2 ust. 2,

opóźnienia w wykonaniu poszczególnego zadania - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto dla zadania, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonych w § 2 ust. 4 terminów wykonania zadania.

opóźnienia, w usunięciu wad - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto dla zadania za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.

odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego ogółem brutto.

Jest to kolejny projekt sektora budownictwa szpitalnego realizowany przez ERBUD S.A. na terenie kraju, wliczając w to zrealizowane obiekty; CMI Akademii Medycznej w Gdańsku, Rozbudowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz aktualne projekty prowadzone przez Oddział Rzeszów: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie i kolejny etap Rozbudowy Szpitala im. PCK w Nisku, zaprojektowanie i budowa 10-cio salowego Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią w Krośnie, zaprojektowanie i wykonanie 4-ro salowego Bloku Operacyjnego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie. Wartość projektów należących do tego sektora to ponad 400 mln PLN.
Dariusz Grzeszczak - Członek Zarządu
Józef Zubelewicz - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | wykonanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »