Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 22,5 mln zł netto na realizację budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje , że w dniu dzisiejszym została podpsiana Umowa o wartości 22,5 mln zł netto na niżej określonych warunjkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 14.01.2021 roku

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) "Komenda Stołeczna Policji

ul. Nowolipie 2 , 00-150 Warszawa"

3 Wartość kontraktu 22 500 000,00 PLN netto

4 Przedmiot kontraktu "Budowa budynku dwukondygnacyjnego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim ,

Reklama

wraz z garażami i budynkiem magazynowym"

5 Miejsce wykonywania kontraktu Mińsk Mazowiecki, ul. Jana Łupińskiego 42

6 Terminy realizacji 30 miesięcy od daty podpisania umowy;

7 Warunki płatności 30 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, w okresie rękojmi za wady - 30 % tej kwoty do końca okresu gwarancji.

9 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin bowiązywania) "Gwarancja jakości: gwarancja i rękojmia na roboty budowlane na okres 60 miesięcy, oraz

gwarancja na zamontowane urządzenia na okres 48 miesięcy, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót"

10 Kary "1) 10% kwoty wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

2) 10% kwoty wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;

3) 0,15% kwoty wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu określonego w §1 ust. 4;

4) 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad/usterek stwierdzonych w protokołach odbioru częściowego, protokołu odbioru końcowego oraz przeglądów okresowych w okresie gwarancji w stosunku do terminów w nich określonych

5) 2.000,00 zł w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – za każdy stwierdzony przypadek

6) 1.000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmian, kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/dostawy/usługi w terminie, za każdy przypadek

7) 2.000,00 zł, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w terminie, za każdy stwierdzony przypadek

8) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500,00 zł na każdy stwierdzony przypadek

9) 2.000,00 złotych za każdorazowe nieusprawiedliwione niestawienie się na spotkanie koordynacyjne"


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-14Jacek Leczkowski Agnieszka GłowackaWiceprezes Zarządu Wiceprezes ZarząduJacek Leczkowski Agnieszka Głowacka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »