Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane pomiędzy konsorcjum Erbud Industry Sp. z o.o. ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń (Lider) i Erbud S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (partner); a Tauron Ciepło Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice ("Zamawiający"). Wartość kontraktu 51,79 mln PLN netto.„Budowa w formule „pod klucz” kotłowni szczytowo-rezerwowej w TAURON Ciepło Sp. z o.o., Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko – Północ EC-2"". - raport 64

Raport bieżący nr 64/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Erbud S.A. ( Emitent) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym znaczącej umowy na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 08.07.2021r.- Konsorcjum Erbud Industry Sp. z o.o. (lider) i Erbud S.A. (partner ) z Tauron Ciepło Sp. z o.o. (Zamawiający)

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Tauron Ciepło Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice

Reklama

3 Wartość kontraktu 51 790 000 PLN netto

4 Przedmiot kontraktu ""Budowa w formule "pod klucz” kotłowni szczytowo-rezerwowej w TAURON Ciepło Sp. z o.o., Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko – Północ EC-2"".

Przedmiot Umowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie na rzecz Zamawiającego w formule "pod klucz” kotłowni szczytowo-rezerwowej w ZWB EC2, wyposażonej w dwa kotły wodne o mocy 2x38 MWt każdy, wyposażone w dwie płomienice, ekonomizer, układ podmieszania, układ do utrzymywania kotła w ciepłej rezerwie oraz w dwa palniki olejowo-gazowe wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, zrealizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności zgodnie z treścią Załącznika nr 2 (SOPZ), Prawidłowymi Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi, a także Wymaganiami Prawnymi obowiązującymi w dniu przejęcia Obiektu do eksploatacji.

"

5 Miejsce wykonywania kontraktu Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko – Północ EC-2

6 Terminy realizacji Przekazanie Instalacji do Eksploatacji w terminie 19 miesięcy do daty podpisania umowy.

7 Warunki płatności Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze poszczególnych Etapów Realizacji wskazanych w Załączniku nr 4A do Umowy (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy) na kwoty odpowiadające wartościom poszczególnych Etapów Realizacji. Zamawiający będzie regulował należności przelewem w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) Wykonawca uzyska i dostarczy Zabezpieczenie należytego Wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 6 370 170,00 PLN , stanowiącej 10% (dziesięć procent) Wynagrodzenia, z terminem obowiązywania od dnia zawarcia Umowy do upływu 19 miesięcy od dnia zawarcia Umowy plus 30 (trzydzieści) dni.

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) Wykonawca uzyska i dostarczy Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na okres rękojmi (Podstawowy Okres Gwarancji wynosi 60 miesiący od daty Przekazania instalacji do Eksploatacji) w wysokości 1 911 051,00 PLN, stanowiącej 3 % (trzy procent) Wynagrodzenia, z terminem obowiązywania do upływu okresu rękojmi plus 15 (piętnaście) dni.

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania)

11 Kary "Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

- z tytułu zwłoki w dochowaniu terminu realizacji trzeciego (3) Etapu Realizacji określonego w Załączniku nr 4A do Umowy (HRF) pn. "Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu projektu podstawowego” - w wysokości 0,02% (dwie setne procenta) Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, przy czym kara umowna nie zostanie naliczona, jeżeli Wykonawca dotrzyma końcowego terminu realizacji Umowy wskazanego w Artykule 5.1 Umowy (planowany termin podpisania Protokołu Przejęcia Obiektu do Eksploatacji). Etap Realizacji nr 3 uznaje się za zakończony z dniem przekazania, gdy projekt podstawowy zostanie przyjęty lub przyjęty z uwagami przez Zamawiającego.

- w przypadku zwłoki w dotrzymaniu końcowego terminu realizacji Umowy wskazanego w Artykule 5.1 (planowany termin podpisania Protokołu Przejęcia Obiektu do Eksploatacji) – w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

Pozostałe kary umowne wynikające z Umowy odpowiadają standardom rynkowym przy tego typu umowach dla podobnych zamówień.

Sumaryczna maksymalna wysokość kar umownych do zapłacenia przez Wykonawcę:

- z tytułu kar umownych za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % (dwudziestu procent) Wynagrodzenia;

- z tytułu zwłoki w terminach realizacji Umowy, wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % (dwudziestu procent) Wynagrodzenia;

- z wszystkich tytułów wskazanych w Umowie, nie przekroczy 30 % (trzydziestu procent) Wynagrodzenia.

"

12 Uwagi brak


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »