Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej umowy o wartości 21 mln zł na Remont kapitalny kotła OFz-425 nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini” przez spółkę pośrednio zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – Erbud Industry Południe Sp. z o.o. - raport 62

Raport bieżący nr 62/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Reklama

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 października 2018 roku powziął wiadomość o podpisaniu przez spółkę pośrednio zależną Erbud Industry Południe Sp. z o.o. umowy na niżej wyspecyfikowanych warunkach:

1 Data zawarcia kontraktu 09.10.2016r. W Jaworznie pomiędzy ERBUD INDUSTRY Południe Sp. z o .o ("Wykonawcą") i TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna ("Zamawiającym")

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie, ul. Promienna 51,

43-603 Jaworzno

3 Wartość kontraktu 20 985 710 PLN netto

4 Przedmiot kontraktu Remont kapitalny kotła OFz-425 nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini” w zakresie:

Część I: Remont kapitalny kotła OFz-425 nr 2

5 Miejsce wykonywania kontraktu TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza

6 Terminy realizacji od 10.10.2018r. Do 01.06.2019r.

7 Warunki płatności 4. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 8% wartości brutto robót ERBUD INDUSTRY Południe Sp. z o.o. tj. 2 064.993,86 PLN od 05.10.2018r. do 02.06.2019r.

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 2,4% wartości brutto robót ERBUC INDUSTRY Południe Sp. z o.o. tj. 619.498,16 PLN od dnia 03.06.2019r. do dnia 19.05.2021r.

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania)

11 Kary 1) w przypadku opóźnienia terminu realizacji danej części zamówienia w stosunku do terminów ustalonych w tabelach "Wykaz odbiorów obostrzonych karami” Załącznika nr 2a do Umowy w wysokości 0,2% całego wynagrodzenia brutto odnoszącego się do danej części zamówienia, należnego Wykonawcy na podstawie postanowień w Załączniku nr 4 do Umowy za każdy dzień opóźnienia;

2) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Umowy – w wysokości 0,2% całego wynagrodzenia brutto odnoszącego się do danej części zamówienia, należnego Wykonawcy na podstawie postanowień Załącznika nr 4 do Umowy za każdy dzień opóźnienia;

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% całego wynagrodzenia brutto odnoszącego się do danej części zamówienia, należnego Wykonawcy na podstawie postanowień Załącznika nr 5 do Umowy za każdy dzień opóźnienia;

4) w przypadku niedotrzymania terminu przystąpienia do usuwania wad Przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 Umowy – w wysokości 0,05% całego wynagrodzenia brutto odnoszącego się do danej części zamówienia, należnego Wykonawcy na podstawie postanowień Załącznika nr 4 do Umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

5) w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia Ubezpieczeń lub doręczenia polis ubezpieczeniowych – w wysokości 0,1% całego wynagrodzenia brutto, należnego Wykonawcy na podstawie postanowień Załącznika nr 4 do Umowy za każdy dzień opóźnienia;

6) w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie obowiązku wniesienia zabezpieczenia – w wysokości 0,1% całego wynagrodzenia brutto, należnego Wykonawcy na podstawie postanowień Załącznika nr 4 do Umowy za każdy dzień opóźnienia;

7) w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10% całego wynagrodzenia brutto odnoszącego się do danej części zamówienia, należnego Wykonawcy na podstawie postanowień Załącznika nr 4 do Umowy;

8) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności – w wysokości 10 000,00 zł za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku.

9) w przypadku naruszenia zakazu określonego w § 2 ust. 3 Umowy – w wysokości 20 000,00 zł za każde jego naruszenie;

10) w przypadku naruszenia przepisów BHP przez pracowników wykonawcy w wysokości 1 000,00 zł za każde jednokrotne naruszenie tych przepisów;

11) w przypadku opóźnień w przedłożeniu harmonogramu o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy w wyznaczonym terminie lub przedłożenie harmonogramu niezgodnego z wytycznymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

12) każdorazowo w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w §1 ust.6 pkt.6.2 i pkt. 6.3 b). Umowy, albo jeśli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia nie potwierdzają wymaganego zatrudnienia – w wysokości 1000,00 złotych za każdą osobę, której dotyczy żądany dokument lub wyjaśnienie;

13) w przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w §1 ust.6 Umowy - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto wskazanego w załączniku nr 4 do Umowy za każdą niezatrudnioną osobę, odpowiednio do części zamówienia, której dotyczy fakt nie dochowania tego wymogu.

Erbud Industry Południe Sp. z o.o. jest spółką pośrednio zależną od Emitenta, w której Emitent posiada pośrednio 99,29% udziałów w kapitale zakładowym i pośrednio tyleż samo głosów na WZU.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-10Dariusz Grzeszczak Józef ZubelewiczCzłonek Zarządu Członek ZarząduDariusz Grzeszczak Jóżef Zubelewicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »