Reklama

CNT (CNT): Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej - raport 66

Raport bieżący nr 66/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że w dniu 8 października 2010 roku Spółka zawarła znacząca umowę z Panem Piotrem Pająkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlana "WULKAN" z siedzibą w Wadowicach (Podwykonawca).

"Energopol-Południe" S.A. powierza Podwykonawcy wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania p.n. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoły - Kontrakt 14a" (wcześniej oznaczony przez Zamawiającego jako Kontrakt nr 14b1).

Planowany termin zakończenia robót: 20.04.2012 roku.

Wynagrodzenie Podwykonawcy zostało określone w umowie na kwotę 15 299 899,50 PLN netto.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy Wykonawca może naliczyć Podwykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie w oddaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% szacunkowego wynagrodzenia netto określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w oddaniu etapu / elementów Przedmiotu Umowy (w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie Robót Podwykonawcy) w wysokości 0,5% szacunkowego wynagrodzenia netto określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,5% szacunkowego wynagrodzenia netto, ustalonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia, poczynając od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d) za naruszenie przepisów BHP lub pożarowych w wysokości 2.000 PLN, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,.

e) za odstąpienie od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Podwykonawca w wysokości 10 % szacunkowego wynagrodzenia netto, ustalonego w umowie.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych.

Zarząd "Energopol - Południe" S.A. informował o podpisaniu umowy z Zamawiającym w Raporcie bieżącym nr 19/2010 z dnia 26 marca 2010 roku.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.).
jacek Taźbirek - Prezes Zarządu
Joanna Wycisło - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: opóźnienie | opóźnienia | Raport bieżący | południe | zarobki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »