CNT (CNT): Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej - raport 26

Raport bieżący nr 26/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

"Energopol-Południe" S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 roku, zawarła znaczącą umowę z OTER SA z siedzibą we Wrocławiu ("Podwykonawca") na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie".

Szacunkowe wynagrodzenie za wszystkie roboty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy wynosi netto: 8.246 796,21 PLN.

Reklama

Zakończenie robót objętych Przedmiotem Umowy do dnia 31.01.2013r.

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

1. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za opóźnienie w oddaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,12% szacunkowego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w oddaniu etapu/elementów Przedmiotu Umowy (w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie Robót Podwykonawcy) w wysokości 0,12 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,12 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia, poczynając od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d) za naruszenie przepisów BHP lub p.pożarowych w wysokości 500PLN, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

e) za odstąpienie od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Podwykonawca w wysokości 10 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych.

Zarząd "Energopol-Południe" S.A. informował o podpisaniu przedmiotowej umowy w Raporcie bieżącym nr 7/2011 z dnia 22 marca 2011 roku.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.).
Piotr Jakub Kwiatek - Wiceprezes Zarządu
Joanna Wycisło - Prokurent

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »