Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej Umowy przez Erbud S.A. o wartości 45,4 mln zł brutto. Umowa dotyczy zamówienia: "Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie"

Raport bieżący nr 38/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 06 czerwca 2019r. podpisał znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

Reklama

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 06.06.2019r.

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) "Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie,

ul. Dr. K. Jaczewskiego 8,

20-954 Lublin,"

3 Wartość kontraktu 45 414 060,00zł brutto, 36 922 000,00zł netto

4 Przedmiot kontraktu "Nazwa zamówienia: ""Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie"".

Zakres prac obejmuje: modernizację systemu ogrzewania, docieplenie stropodachów i dachów, modernizację systemu przygotowania ciepłej wody, modernizację instalacji oświetleniowej, docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych, stropów zewnętrznych, wymianę części okien i drzwi, elementy zagospodarowania terenu. W ramach projektu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna."

5 Miejsce wykonywania kontraktu "ul. Dr. K. Jaczewskiego 8,

20-954 Lublin,"

6 Terminy realizacji do 06.09.2021r.

7 Warunki płatności "a) forma i termin płatności faktur: przelew, do 45 dni

b) wynagrodzenie kosztorysowe

c) fakturowanie kwartalne

"

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 2.270.703,00 zł, 06.06.2019 r. - 06.10.2021 r.

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 681.210,90 zł, 07.10.2021 r. - 22.10.2026 r.

10

Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) "a) termin gwarancji na wbudowane urządzenia – zgodnie z udzieloną gwarancją przez ich producenta, nie krótszą niż 36 miesięcy,

b) termin gwarancji na ślusarkę aluminiową i stalową – 10 lat,

c) termin gwarancji na roboty budowlane - 60 m-cy

d) termin gwarancji na elewację - 6 lat

e) termin gwarancji na roboty izolacyjne dachu wraz z pokryciem - 10 lat

f) termin gwarancji na moduł fotowoltaiczny i inwerter - 20 lat "

11 Kary "

1) za odstąpienie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,

2) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy i/lub opóźnienie w wykonaniu danego etapu ponad termin wynikający z harmonogramu - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto w odniesieniu do jednego lub więcej etapów, który nie został wykonany w tym terminie - za każdy dzień opóźnienia;

3) za opóźnienie w rozpoczęciu robót i/lub opóźnienie w rozpoczęciu robót danego etapu ponad termin wynikający z harmonogramu - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto w odniesieniu do jednego lub więcej etapów, który nie został rozpoczęty w tym terminie - za każdy dzień opóźnienia;

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze "etapowym” - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za całość robót w zakresie danego etapu, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

5) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub w trakcie okresu gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto w zakresie danego etapu za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 4 lub ust. 9, w stosunku do terminów tam wskazanych - w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia;

7) w przypadku niestawienia się kierownika budowy, bądź kierowników robót na wezwanie Zamawiającego w przeciągu 4 godzin - w wysokości 200 zł za każdy przypadek;

8) w przypadku opóźnienia w złożeniu polisy OC – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

9) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia;

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia;

11) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia;

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia;

13) za niedostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub oświadczeń potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy należnego wynagrodzenia - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia.

"

12 Uwagi - BUdowę realizuje Odddziął Rzeszów


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-06Józef Zubelewicz Agnieszka GłowackaCzłonek Zarządu Członek ZarząduJózef Zubelewicz Agnieszka Głowacka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »