Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczącej umowy - rozbudowy Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - raport 13

Raport bieżący nr 13/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Erbud S.A. Informujemy, że oferta ERBUD S.A. złożona w postępowaniu przetargowym pt Wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie rozbudowy Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław, o Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy została wybrana w dniu 19.04.2013r. jako najkorzystniejsza.

Reklama

LP WYSZCZEGÓLNIONE DANE Z KONTRAKTU

1 Data podpisania umowy 10.05.2013r.

Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

Ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław,

2 Wartość kontraktu 51 500 000,00zł netto( 63 345 000,00zł brutto)

3 Przedmiot kontraktu: Wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie rozbudowy Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław, o Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

4 Parametry charakterystyczne obiektu:.

Powierzchnia netto: 12 880,02m2

Kubatura: 47 607m3

Liczba kondygnacji budynku: 1 podziemna i 4 nadziemne wraz z łącznikiem

Konstrukcja budynku: żelbetowa

5 Miejsce wykonywania kontraktu: Wrocław

6 Terminy realizacji: 100 tygodni od dnia zawarcia umowy

7 Warunki płatności: Rozliczenie odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę zgodnie ze Świadectwami Przejściowymi Płatności sporządzonymi przez Zamawiającego. Zapłata faktur nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania): Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 6 334 500,00zł co stanowi 10 % Ceny Umowy – zwrot 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Robót.

9 Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmia wady (wartość termin obowiązywania) 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostawione będzie na zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady, - zwrot 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania):

a) Termin gwarancji na zaprojektowanie i wybudowanie (w tym instalacje i urządzenia, z wyjątkiem konstrukcji budynku, dachu i obróbek blacharskich) – 6lat

b) Termin gwarancji konstrukcji budynku, dachu – 15 lat

11 Kary umowne

- za opóźnienie w dotrzymaniu każdej z osobna Dat Kluczowych od I Daty Kluczowej do X

Daty Kluczowej - w wysokości 0,02% (dwie setne procenta) Ceny Umowy za każdy dzień

opóźnienia w dotrzymaniu którejkolwiek z tych Dat Kluczowych,

- za opóźnienie w usunięciu Wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania Robót lub przy

jakimkolwiek odbiorze z wyłączeniem Odbioru Końcowego - w wysokości 2.000,00 zł

(dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu wyznaczonego

przez Zamawiającego na usunięcie Wad,

- za opóźnienie w usunięciu Wad Istotnych - w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu IX Daty Kluczowej do dnia ich usunięcia,

- za opóźnienie w usunięciu Wad Nieistotnych - w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące

złotych) za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia Wady Nieistotnej

wskazanego w protokole Odbioru Końcowego do dnia jej usunięcia,

- za opóźnienie w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w

wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wartości części Przedmiotu Umowy, których

dotyczą Wady, lecz nie mniej niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), za każdy dzień

opóźnienia w usunięcia Wad, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie Wad,

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%

(dziesięć procent) Ceny Umowy,


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-10Dariusz Grzeszczak Józef ZubelewiczCzłonek Zarządu Członek ZarząduDariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »