Reklama

ERBUD (ERB): Podpisanie znaczących Umów o roboty budowlane o łącznej kwocie 27,46 mln zł na Generalne wykonawstwo obiektu - "Zespół budynków mieszkaniowych ETAP LMNO oraz Etap TUW - Warszawa ul.Jaśminowa / Pory" ze spółkami z Grupy Ronson Development : Etap LMNO- TRURO Sp. z o.o. oraz ETAP TUW - TOTTON Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 64/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje , że w dniu 29 listopada 2019 r. Spółka podpsiała dwie Umowy o roboty budowlane na niżej okreslonych warunkach:

Reklama

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 29.11.2019 r

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba):

ETAP LMNO - TRURO Sp. z o.o. ul. Hoża 86 lok 410, 00-682 Warszawa;

ETAP TUW - TOTTON Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 10, 00-682 Warszawa;

W/w Spółki należą do RONSON DEVELOPMENT Al. KEN 57, 02-797 Warszawa

3 Łączna Wartość kontraktów: 27 457 585,50 zł

- ETAP LMNO - TRURO Sp. z o.o. ul. Hoża 86 lok 410, 00-682 Warszawa: Wartość: 15 942 340,00 PLN

- ETAP TUW - TOTTON Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 10, 00-682 Warszawa: Wartość: 11 515 245,50 PLN

4 Przedmiot kontraktu : Generalne wykonawstwo obiektu - Zespół budynków mieszkaniowych ETAP LMNO oraz Etap TUW - Warszawa ul.Jaśminowa / Pory

5 Miejsce wykonywania kontraktu Warszawa ul.Jaśminowa / Pory

6 Terminy realizacji "Rozpoczęcie Robót:

- Termin: rozpoczęcie 16.12.2019r., zakończenie 25.05.2021r. dla - ETAP LMNO - TRURO Sp. z o.o. ul. Hoża 86 lok 410, 00-682 Warszawa

- Termin: rozpoczęcie 16.12.2019r. zakończenie 18.08.2021r. dla - ETAP TUW - TOTTON Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 10, 00-682 Warszawa

7 Warunki płatności 30 dni od daty przyjęcia f-ry przez Zamawiającego

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) Gwarancja należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem ważności min.60 dni dłuższym niż termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) Gwarancja na okres rękojmi i gwarancji w wysokości 5 % Wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej na 60 miesięcy,

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) Okres gwarancyjne: 60 m-cy od odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

11 Kary "W przypadku nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 0,01% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Umownego terminu; w zakończeniu robót określonych terminami węzłowymi realizacji Przedmiotu Umowy, w usunięciu Wad stwierdzonych podczas odbioru;

- w przypadku nie dostarczenia Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Inwestycji w terminie określonym w Harmonogramie Budowy wysokości 0,05% złotych za każdy dzień opóźnienia, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna nie będzie naliczona, jeśli ww. decyzja nie zostanie dostarczona z winy Inwestora;

- za nie wykonanie napraw, których potrzeba dokonania ujawniła się w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 500 złotych za każdy dzień opóźnienia;

- Limit kar umownych 10% wartości; "


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Agnieszka Głowacka Józef ZubelewiczCzłonek Zarządu Członek ZarząduAgnieszka Głowacka Józef Zebelewicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »