Reklama

DIGITREE (DTR): Podstawa prawna - raport 10

Raport bieżący nr 10/2012
Podstawa prawna:

Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku (dalej "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 31 maja 2012 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, Pana Tomasza Pruszczyńskiego (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r. następującej sprawy:

1. przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011

Reklama

2. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,

3. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,

4. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011,

5. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011,

6. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.

W uzasadnieniu do zmiany porządku obrad Akcjonariusz wskazał, iż wprowadzenie określonych spraw do porządku obrad jest konieczne z uwagi na fakt, iż Zarząd Spółki podjął decyzję o sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE SA. Z kolei w zakresie wprowadzenia korekty do zmiany statutu spółki SARE SA, Akcjonariusz wskazał, iż wprowadzenie do statutu uprawnień o treści zaproponowanej w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mogłoby poważnie naruszyć kwestię zaufania akcjonariuszy oraz potencjalnych akcjonariuszy do Spółki oraz przyznać Zarządowi Spółki zbyt dużą swobodę w podejmowaniu ważnych dla Spółki decyzji, wobec czego korekta zmiany statutu zaproponowana przez Akcjonariusza, winna sprostać zarówno oczekiwaniom akcjonariuszy jak i umożliwić Zarządowi Emitenta realizację określonych celów.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego

3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;

b. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,

c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. zmiany statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011,

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011,

d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,

e. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku,

f. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,

g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,

h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zgromadzenia

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów i uzasadnieniem wprowadzonych zmian oraz projekty uchwał, aktualny wzór pełnomocnictwa, a także jednolity tekst statutu po proponowanych zmianach.

Załączniki:

Plik;Opis

SAR - ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ.pdf;Ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ SARE S.A.

SAR - projekty uchwał.pdf;Projekty uchwał na ZWZ SARE S.A.

SAR - statut spółki akcyjnej SARE_tekst jednolity_22_06_12.pdf;Statut spółki akcyjnej SARE S.A. tekst jednolity 22.06.2012

SAR - wzór pełnomocnictwa.pdf;Wzór pełnomoicnictwa na ZWZ SARE S.A.


Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »