Reklama

ALTERCO (ALT): Podsumowanie emisji akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej - raport 1

Raport bieżący nr 1/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) niniejszym przekazuje informację dotyczącą podsumowania subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, których emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały Nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. z dnia 21 września 2010 roku.

1. Akcje serii D obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego.

Reklama

2. Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji prywatnej akcji serii D:

a) data rozpoczęcia subskrypcji: 19 listopada 2010 roku

b) data zakończenia subskrypcji: 28 grudnia 2010 roku

4. Liczba akcji serii D objętych subskrypcją prywatną: nie mniej niż 2 500 000 sztuk i nie więcej, niż 3 400 000 sztuk, o wartości nominalnej 2,41 zł za jedną akcję.

5. Stopa redukcji: z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

6. Liczba akcji serii D, które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej: 3 400 000 sztuk akcji.

7. Liczba akcji, które zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej: 2 801 050 sztuk akcji.

8. Cena, po jakiej akcje serii D zostały objęte: 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) złotych za jedną akcję.

9. Liczba podmiotów, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej: 16.

10. Liczba podmiotów, które objęły akcje serii D w ramach subskrypcji prywatnej: 16.

11. Ze względu na charakter emisji oraz podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent nie zawierał umów o subemisję.

12. Data przydziału akcji: z uwagi na rodzaj subskrypcji przydział nie wystąpił. Umowy objęcia akcji zawarto w dniach od 26.11.2010 r. do 28.12.2010 r.

13.Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby oferowanych akcji serii D i ceny emisyjnej: 140 052 500,00 zł.

14.Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, wyniosły 2 800 000,00 zł, z czego:

a)przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2 800 000,00 zł

b)wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł

c)sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł

d)promocji oferty: 0 zł

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą, bardziej precyzyjne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za IV kwartał 2010 roku. Łączna kwota wydatków związanych z emisją akcji serii D, zostanie zarachowana w księgach rachunkowych i ujęta w sprawozdaniu finansowym jako pomniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, tj. pomniejszy kapitał zapasowy Spółki.

15. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji prywatnej przypadający na jedną akcję serii D wyniósł: 1,00 zł.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz.259).
Zbigniew Zuzelski - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: podsumowania | Raport bieżący | Alterco SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »