Reklama

BUMECH (BMC): Podsumowanie emisji akcji serii G - raport 3

Raport bieżący nr 3/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, BUMECH, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. dnia 29 marca 2016 roku podjęło Uchwałę nr 4/2016

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Bumech S.A., emisji obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w związku

Reklama

z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje (dalej: Uchwała). Na jej mocy oraz na mocy Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/XII/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji serii B1 zostało wyemitowanych nie więcej niż 5 000 obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii G (dalej: Obligacje), każda o wartości nominalnej

1 000,00 zł.

Poniżej Emitent przedstawia podsumowanie emisji akcji serii G:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: odpowiednio - 19 grudnia 2016 roku i 21 grudnia 2016 roku

2. Data przydziału akcji serii G: Dnia 21 grudnia 2016 roku Emitent dokonał przydziału 4 835 sztuk Obligacji. Tego samego dnia wszyscy posiadacze Obligacji złożyli oświadczenia o zamianie wszystkich posiadanych przez nich Obligacji na akcje serii G, (tj. w proporcji 1 333 sztuk akcji serii G w zamian za 1 Obligację).

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 6 665 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,75 zł każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Z uwagi na specyfikę emisji redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 6 445 055 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 6 445 055 akcji zwykłych

na okaziciela serii G.

7. Cena emisyjna, po jakiej obejmowano akcje serii G: 0,75 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii G - cztery

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii G - cztery

10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów - nie zawarto umów o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi: 4 833 791,25 zł (wartość emisyjna równa wartości nominalnej).

12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

W związku z emisją akcji serii G do tej pory nie był sporządzany prospekt emisyjny, Spółka nie poniosła też żadnych kosztów związanych z subemisją i promocją oferty. Bumech S.A. poniósł jedynie koszty doradztwa prawnego związanego z przygotowaniem dokumentów emisyjnych w wysokości 6000,00 zł.

Powyższe koszty zostaną rozliczone w kosztach Emitenta poprzez kapitały własne.

Z uwagi na fakt, iż Akcje będą przedmiotem dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie

do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. koszty emisji ulegną zwiększeniu, o czym Emitent poinformuje w pierwszym raporcie okresowym opublikowanym po wprowadzeniu Akcji do obrotu giełdowego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego: 0,09 gr na jedną akcję.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-01-04Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2017-01-04Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »