Reklama

(MCI.PRIVATE VENTURES FUND): Podsumowanie oferty obligacji MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty serii P1A - raport 2

Raport bieżący nr 2/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Emitent) reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące oferty publicznej obligacji serii P1A emitowanych przez Emitenta (Obligacje):

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów - 13 września 2017 roku, data zakończenia przyjmowania zapisów - 19 września 2017 roku

Reklama

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Oferowane Obligacje zostały przydzielone dnia 22 września 2017 roku

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem oferty było łącznie 30.000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 złotych każda

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Stopa redukcji w ujęciu wartość zapisów na Obligacje łącznie do wartości emisji Obligacji wyniosła 23,78%

Średnia stopa redukcji dla zapisów na Obligacje z dni 18 i 19 września 2017 roku (tj. dni w których dokonywano redukcji) wyniosła 97,60%

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Łącznie złożono zapisy na 39.360 sztuk Obligacji

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Łącznie przydzielono 30.000 sztuk oferowanych Obligacji

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

13 września 2017 roku - 997,97 złotych

14 września 2017 roku - 998,11 złotych

15 września 2017 roku - 998,26 złotych

16 września 2017 roku - 998,40 złotych

17 września 2017 roku - 998,55 złotych

18 września 2017 roku - 998,69 złotych

19 września 2017 roku - 998,84 złotych

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach oferty zapisy na Obligacje złożyło 706 inwestorów

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach oferty przydzielono Obligacje łącznie 567 inwestorom

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy

11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej emisji wynosiła 29.944.553,73 złotych

12. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 810.406,62 złotych

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych: koszty rozliczane w czasie w ramach efektywnej stopy procentowej

Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty odsetkowe

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie:

Nie dotyczy

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 291.069,07 złotych

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych: koszty ujęte w kosztach bieżącego okresu

Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym emitenta: usługi prawne i doradcze

d) promocji oferty:

Koszty promocji ofert - 40.098,00 złotych

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych: koszty ujęte w kosztach bieżącego okresu

Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym emitenta: pozostałe

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną Obligacje – 38,05 złotych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-07Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2017-11-07Ewa Ogryczak Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »