Reklama

(MCI.PRIVATE VENTURES FUND): Podsumowanie oferty obligacji MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty serii P1B

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Emitent) reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące oferty publicznej obligacji serii P1B emitowanych przez Emitenta (Obligacje):

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów - 16 października 2017 roku, data zakończenia przyjmowania zapisów - 27 października 2017 roku

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Oferowane Obligacje zostały przydzielone dnia 2 listopada 2017 roku

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem oferty było łącznie 40.000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 złotych każda

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Stopa redukcji w ujęciu wartość zapisów na Obligacje łącznie do wartości emisji Obligacji wyniosła 3,11%

Średnia stopa redukcji dla zapisów na Obligacje z dnia 27 października 2017 roku (tj. dnia w którym dokonano redukcji) wyniosła 80,11%

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Łącznie złożono zapisy na 41.285 sztuk Obligacji

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Łącznie przydzielono 40.000 sztuk oferowanych Obligacji

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

16 października 2017 roku - 998,40 złotych

17 października 2017 roku - 998,55 złotych

18 października 2017 roku - 998,69 złotych

19 października 2017 roku - 998,84 złotych

20 października 2017 roku - 998,98 złotych

21 października 2017 roku - 999,13 złotych

22 października 2017 roku - 999,27 złotych

23 października 2017 roku - 999,42 złotych

24 października 2017 roku - 999,56 złotych

25 października 2017 roku - 999,71 złotych

26 października 2017 roku - 999,85 złotych

27 października 2017 roku - 1000,00 złotych

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach oferty zapisy na Obligacje złożyło 969 inwestorów

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach oferty przydzielono Obligacje łącznie 884 inwestorom

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy

11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej emisji wynosiła 39.950.877,34 złotych

12. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta w podziale przynajmniej na koszty:

Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-10Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2017-11-10Ewa Ogryczak Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »