Reklama

TESGAS (TSG): Podsumowanie oferty publicznej - raport 19

Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2010 Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie przekazuje uzupełnienie informacji dotyczących oferty publicznej 300.000 Akcji Serii B (Akcje Sprzedawane) i 4.000.000 Akcji Serii E (łącznie Akcje Oferowane) (Oferta Publiczna).

1. Oferta Publiczna rozpoczęła się w dniu 10 czerwca 2010 roku (publikacja Prospektu) i została zakończona w dniu 1 lipca 2010 roku.

2. Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 1 lipca 2010 roku.

Reklama

3. W ramach Oferty Publicznej oferowanych było łącznie 4.300.000 Akcji Oferowanych, w tym 300.000 Akcji Serii B oraz 4.000.000 Akcji Serii E, z czego:

- w Transzy Instytucjonalnej 3.650.000 Akcji Oferowanych,

- w Transzy Indywidualnej 650.000 Akcji Oferowanych.

4. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej nie podlegały redukcji, natomiast w Transzy Indywidualnej stopa redukcji wyniosła 17,9%.

5. W ramach Oferty Publicznej złożono zapisy na 4.441.610 Akcji Oferowanych, w tym:

- w Transzy Instytucjonalnej 3.650.000 Akcji Oferowanych,

- w Transzy Indywidualnej 791.610 Akcji Oferowanych.

6. Spółka dokonała przydziału 4.000.000 Akcji Serii E, w tym:

- w Transzy Instytucjonalnej - 3.350.000 Akcji Serii E,

- w Transzy Indywidualnej - 650.000 Akcji Serii E.

Pani Marzenna Kocik (Wprowadzający) dokonała przydziału 300.000 Akcji Serii B, w tym:

- w Transzy Instytucjonalnej - 300.000 Akcji Serii B,

- w Transzy Indywidualnej - 0 Akcji Serii B.

7. Cena emisyjna Akcji Serii E i cena sprzedaży Akcji Serii B wyniosła 14,50 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób i instytucji, które złożyły zapisy:

- w Transzy Instytucjonalnej - 103 podmioty,

- w Transzy Indywidualnej - 781 podmiotów.

9. Liczba osób i instytucji, którym przydzielono Akcje Oferowane:

- w Transzy Instytucjonalnej - 103 podmioty,

- w Transzy Indywidualnej - 781 podmiotów.

10. Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 62.350.000 zł, z czego Spółka pozyskała z emisji Akcji Serii E 58.000.000 zł

11. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosła 3.533 tys. zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty publicznej leżące po stronie Spółki (nie dotyczy Akcji Sprzedawanych): 260 tys. zł,

- wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia Prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:1.519 tys. zł; koszty sporządzenia Prospektu emisyjnego wyniosły 1.879 tys zł, jednak zostały umniejszone o przyznane Emitentowi dofinansowanie w kwocie 360 tys. zł;

- koszty plasowania Akcji Serii E wyniosły 1.460 tys. zł; zwiększenie kosztów spowodowane jest przede wszystkim pozyskaniem z emisji Akcji Serii E kwoty wyższej od zakładanej w Prospekcie (58,0 mln zł wobec 52,5 mln zł),

- koszty promocji Oferty publicznej: 223 tys. zł,

- koszty druku i dystrybucji Prospektu: 29 tys. zł,

- koszty administracyjne i pozostałe (w tym: KDPW, GPW, notariusz): 42 tys. zł.

Powyższe koszty zostały oszacowane na podstawie otrzymanych faktur oraz rezerw na wydatki dotychczas niezafakturowane.

Poniesione przez Spółkę koszty emisji zgodnie z MSR 32 pomniejszą kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną Akcji Serii E w kwocie 3.316 tys. zł, natomiast koszty w wysokości 188 tys. zł obciążą koszty ogólnego zarządu Spółki.

12. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na Akcję Serii E wyniósł 0,88 zł.

Informacje na temat łącznych kosztów emisji oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na dzień publikacji niniejszego komunikatu.

Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia niezbędna będzie korekta tych danych, poinformujemy o tym odrębnym komunikatem lub raportem bieżącym.

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku z późn. zmianami) oraz §33 i §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku z poź. zm.).
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »