Reklama

BNPPL (BNP PARIBAS BANK): Podsumowanie oferty publicznej akcji serii „O” BNP Paribas Banku Polska SA - raport 19

Raport bieżący nr 19/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. ("Bank”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje związane z zakończeniem subskrypcji oraz przydziałem 5.026.539 akcji zwykłych na okaziciela serii "O” Banku, o wartości nominalnej 45,46 PLN każda ("Akcje Oferowane”), przeprowadzonej na podstawie uchwał nr 10 i 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Terminy pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Banku zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 kwietnia 2014r.

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych.

Zapisy na Akcje Oferowane wśród Inwestorów Indywidualnych były przyjmowane od dnia 23 kwietnia 2014 r. do dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zapisy na Akcje Oferowane wśród Inwestorów Instytucjonalnych były przyjmowane od dnia 30 kwietnia 2014 r. do dnia 5 maja 2014 r.

2. Data przydziału Akcji Oferowanych.

Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 6 maja 2014 r.

3. Liczba Akcji Oferowanych objętych subskrypcją.

Subskrypcją w ramach oferty publicznej objętych było 5.026.539 Akcji Oferowanych.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach.

Nie przeprowadzono redukcji zapisów złożonych na Akcje Oferowane.

5. Liczba Akcji Oferowanych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

W ramach subskrypcji złożono zapisy na 5.026.539 Akcji Oferowanych, przy czym Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 166.093 Akcji Oferowanych, a Inwestorzy Instytucjonalni na 4.860.446 Akcji Oferowanych.

6. Liczba Akcji Oferowanych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W ramach subskrypcji przydzielonych zostało 5.026.539 Akcji Oferowanych, przy czym Inwestorom Indywidualnym przydzielono 166.093 Akcji Oferowanych, a Inwestorom Instytucjonalnym 4.860.446 Akcji Oferowanych.

7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane Akcje Oferowane.

Akcje Oferowane były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 46,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach.

Na Akcje Oferowane zapisy złożyło 534 Inwestorów Indywidualnych oraz 62 Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje Oferowane w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Akcje Oferowane przydzielono 534 Inwestorom Indywidualnym oraz 62 Inwestorom Instytucjonalnym.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcje Oferowane w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Gwaranci Oferty nie objęli żadnych Akcji Oferowanych w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty z dnia 20 czerwca 2013 r., w brzmieniu zmienionym aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2014r.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (iloczyn Akcji Oferowanych objętych ofertą i ich ceny emisyjnej).

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 231.220.794,00 PLN (5.026.539 subskrybowanych Akcji Oferowanych po cenie emisyjnej 46,00 PLN).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Zgodnie z szacunkami Banku na dzień przekazania niniejszego raportu, łączne koszty poniesione przez Bank w związku z ofertą i emisją akcji serii "O” wyniosą ok. 13,50 mln PLN.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty i emisji akcji serii "O” do dnia przekazania niniejszego raportu, ich wysokość została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Banku. Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Banku i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Bank, przypadający na jedną Akcję Oferowaną.

Zgodnie z szacunkami Banku na dzień przekazania niniejszego raportu, łączny koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Bank, przypadający na jedną Akcję Oferowaną, wyniesie ok. 2,69 PLN.

Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący poniesionego przez Bank średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji, przypadającego na jedną Akcję Oferowaną, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

Zastrzeżenia:

Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków raportowych, ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Spółka”). Prospekt emisyjny ("Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., pod adresem http://www.dmbh.pl.

Niniejszy raport nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy raport jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tj. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie”) i (c) spółek, jednostek nie posiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz innych osób, którym może zostać przekazany w sposób legalny zgodnie z art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi”). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym raporcie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

Niniejszy raport nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 133)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-19Frederic Amoudru prezes zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »