Reklama

TRANSPOL (TRN): Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E

Raport bieżący nr 36/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje informację na temat zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E ("Akcje"), emitowanych na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Akcje obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

a) data rozpoczęcia subskrypcji: 24 maja 2012 r.;

b) data zakończenia subskrypcji: 20 lipca 2012r.

2. Data przydziału papierów wartościowych: Spółka informuje, iż emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia Akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 580.000 Akcji

4. Stopa redukcji - nie dotyczy.

5. Liczba Akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 580.000 Akcji

6. Liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej prywatnej subskrypcji: 316.900 Akcji.

7. Cena emisyjna Akcji: 8,50 zł za jedną Akcję.

8. Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na Akcje: cztery podmioty

9. Liczba podmiotów, którym przydzielono Akcje w ramach przeprowadzonej prywatnej subskrypcji: trzy podmioty.

10. Nazwa subemitentów: nie dotyczy. Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej prywatnej subskrypcji, rozumianej, jako iloczyn liczby Akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 2.693.650,00 zł

12. Łączny koszt emisji Akcji: Spółka szacuje, iż łączne koszty związane z emisją akcji serii E wyniosą ok. 326.052,91 zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu ostateczne koszty emisji nie są jeszcze znane. Raport uzupełniający na temat rzeczywistych kosztów emisji, opublikowany zostanie niezwłocznie po ostatecznym ustaleniu wysokości tychże kosztów.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: Informacja zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z informacją wskazaną w punkcie 12.

Szczegółowa podstawa prawna - § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).
Krzysztof Luks - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | trans | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »