LOKUM (LKD): Podsumowanie subskrypcji akcji serii C - raport 8

Raport bieżący nr 8/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii C Spółki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki ("Prospekt”) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015 r.

Reklama

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych:

• Rozpoczęcie subskrypcji: 12 października 2015 r. (zawieszenie oferty w dniu 20 października 2015 roku, nowy termin rozpoczęcia subskrypcji 20 listopada 2015 r.),

• Zakończenie subskrypcji: 24 listopada 2015 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:

• Rozpoczęcie subskrypcji: 26 listopada 2015 r.

• Zakończenie subskrypcji: 1 grudnia 2015 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

• 2 grudnia 2015 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było 3.000.000 akcji Spółki (Prospekt umożliwiał zaoferowanie do 5.000.000 akcji serii C), w tym:

• 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Redukcja zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie wystąpiła.

Redukcja zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorzy złożyli 3.000.000 zapisów na Akcje Serii C,

• w Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono 307.972 (słownie: trzysta siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) zapisów na Akcje Serii C,

• w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono 2.692.028 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia osiem) zapisów na Akcje Serii C.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorom przydzielono łącznie 3.000.000 Akcji Serii C Spółki.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Akcje Oferowane były obejmowane po cenie 12,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach Publicznej Oferty zapisy na Akcje Serii C złożyło 239 Inwestorów, w tym, w osobnych transzach:

• 216 Inwestorów Indywidualnych,

• 23 Inwestorów Instytucjonalnych.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach Publicznej Oferty Akcje Serii C przydzielono 239 Inwestorom, w tym, w osobnych transzach:

• 216 Inwestorom Indywidualnym w Transzy Inwestorów Indywidualnych,

• 23 Inwestorom Instytucjonalnym w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W ramach Publicznej Oferty Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Publicznej Oferty wyniosła 36 mln zł.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Publicznej Oferty.

Łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 1.419 tys. zł netto, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 900 tys. zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 265 tys. zł,

- koszty promocji oferty: 254 tys. zł.

Zgodnie z postanowieniem MSR 32, koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia oferty publicznej przypadający na jedną akcję wyniósł 0,47 zł.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-14Bartosz KuźniarPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »