Reklama

PHARMENA (PHR): Podsumowanie subskrypcji akcji serii E

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PHARMENA S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii E w ramach oferty publicznej:

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Zapisy na akcje w ramach wykonania praw poboru i zapisów dodatkowych:

- data rozpoczęcia – 15 kwietnia 2019 roku

- data zakończenia –30 kwietnia 2019 roku

Zapisy na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych:

- data rozpoczęcia – 21 maja 2019 roku

- data zakończenia – 22 maja 2019 roku (data zakończenia subskrypcji w ramach oferty publicznej)

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału: 23 maja 2019 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą:

2.638.516 akcji serii E

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Złożono zapisy na 2.189.706 akcji serii E

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

Przydzielono 2.189.706 akcji serii E na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 23 maja 2019 roku.

7. Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane

6,00 zł za 1 akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą:

Zapisy złożyły łącznie 93 podmioty.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

Akcje przydzielono 93 podmiotom.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

W subskrypcji akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 13.138.236,00 zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły 535.514,98 zł, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – kwota 194.303,98 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – kwota 341.211,00 zł.

d) promocji oferty – nie dotyczy.

Metoda rozliczenia w księgach rachunkowych i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł ok. 0,24 zł na jedną akcję serii E.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Wszystkie akcje serii E objęte zostały za wkłady pieniężne (gotówkę).

Szczegółowa podstawa prawna: art. 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-06Konrad PalkaPrezes Zarządu
2019-06-06Marzena WieczorkowskaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »