Reklama

MIRACULUM (MIR): Podsumowanie subskrypcji akcji serii I - raport 74

Raport bieżący nr 74/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupa Kolastyna S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące podsumowania subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki, których emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 r., która została podjęta w związku z uprawnieniami nadanymi przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą z dnia 11 stycznia 2010 roku w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w łącznej wysokości do 15.000.000 zł wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Reklama

Emisja akcji serii I została poprzedzona emisją warrantów subsrypcyjnych. Spółka sczegółowo informowała o emisji warrantów oraz akcji w raporcie bieżącym nr 48/2010. Warranty subskrypcyjne zostały zaoferowane wierzycielom Spółki. Każdy warrant uprawniał do objęcia 1 akcji serii I, o jednostkowej cenie emisyjnej 1,00 zł. W wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych do objęcia akcji, wierzyciele objęli łącznie 4.977.205 akcji serii I, z czego:

- 1.774.220 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia) sztuk akcji objął - Pan AndrzejGrzegorzewski,

- pozostałą ilość: 3.202.985 (słownie: trzy miliony dwieście dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) sztuk akcji objęło 11 innych wierzycieli, z których żadnen nie przekroczył progu istotności (kryterium znaczącej umowy).

O zarejestrowaniu akcji Spółka informowała raportem nr 69/2010. Emisja akcji serii I była elementem restrukturyzacji zadłużenia Spółki, w postaci tzw. konwersji wierzytelności na akcje. W jej wyniku wysokość zobowiązań Spółki objętych z mocy prawa układem została zredukowana o około 35%. Spółka nie wyklucza dalszego zastosowania instrumentu konwersji wierzytelności na akcje w ramach dalszej restrukturyzacji, w tym również w ramach postępowania upadłościowego.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 12.04.2010 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 16.06.2010 roku.

2. Data przydziału akcji: z uwagi na rodzaj subskrypcji (subskrypcja prywatna) przydział nie wystąpił. Umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniach: 13-15.04.2010 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje: z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 4.977.205 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 4.977.205 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii I: 1,00 PLN za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii I: 12.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii I w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 12.

10. Nazwa subemitenta: brak umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 4.977.205,00 PLN.

12. Łączna wysokość kosztów (zaksięgowanych i szacowanych łącznie), które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wynoszą: 213.096 PLN, z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 109.800 PLN,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 PLN,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 73.200 PLN,

d) koszty promocji oferty: 0 PLN,

e) pozostałe koszty emisji (podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne, etc.): 30.096 PLN

Łączna kwota wydatków związanych z emisją akcji serii I, została zarachowana w księgach rachunkowych jako koszt finansowy.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,04 PLN.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Monika Nowakowska - Prezes Zarządu
Mariusz A. Roman - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »