Reklama

ALIOR (ALR): Podsumowanie subskrypcji obligacji serii P1A Alior Banku S.A. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku dotyczącego otwarcia Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank S.A. ("Program”), raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla Programu ("Prospekt”), raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ostatecznych warunków oferty obligacji serii P1A emitowanych w ramach Programu ("Obligacje Serii P1A”) oraz raportu bieżącego nr 21/2016 r. z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie objęcia zapisami wszystkich Obligacji Serii P1A, Zarząd Alior Banku S.A. ("Bank”) niniejszym przekazuje podsumowanie zakończonej subskrypcji Obligacji Serii P1A.

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Zapisy na Obligacje Serii P1A trwały od 14 kwietnia 2016 r. (włącznie) do 15 kwietnia 2016 r. (włącznie).

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Obligacji Serii P1A został dokonany w dniu 18 kwietnia 2016 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

150.000 Obligacji Serii P1A.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja Obligacji Serii P1A nie była podzielona na transze. Średnia stopa redukcji Obligacji Serii P1A wyniosła 66,25%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji złożono zapisy na 444.444 Obligacji Serii P1A.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W dniu 18 kwietnia 2016 r. dokonano przydziału 150.000 Obligacji Serii P1A.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Obligacje Serii P1A były obejmowane po cenie emisyjnej 1.000,00 PLN, równej wartości nominalnej Obligacji Serii P1A.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. Obligacje Serii P1A były obejmowane po cenie emisyjnej 1.000,14 PLN, uwzględniającej odsetki narosłe od dnia rozpoczęcia subskrypcji.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Obligacji Serii P1A nie była podzielona na transze. Zapisy na Obligacje Serii P1A złożyło 1.439 inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Obligacji Serii P1A nie była podzielona na transze. Obligacje Serii P1A przydzielono

1.402 inwestorom.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emisja Obligacji Serii P1A nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Obligacji Serii P1A wyniosła 150.000.000 PLN.

Kwota ta nie uwzględnia zwiększonej ceny emisyjnej w stosunku do Obligacji Serii P1A objętych zapisami w dniu 15 kwietnia 2016 r. Zwiększenie to wynikało z uwzględnienia w cenie emisyjnej kwoty odsetek narosłych od dnia rozpoczęcia subskrypcji Obligacji Serii P1A, które to odsetki będą wypłacone inwestorom w pierwszym dniu płatności odsetek.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów oraz metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Obligacji Serii P1A.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Bank przekaże do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji Obligacji Serii P1A.

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. ("Spółka”).

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji serii P1A ("Obligacje”) w Polsce są: prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 kwietnia 2016 r. ("Prospekt”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, jeżeli istnieją, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji opublikowane w dniu 13 kwietnia 2016 r. ("Ostateczne Warunki Oferty”). Prospekt i Ostateczne Warunki Oferty zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie/ Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-18Piotr BystrzanowskiDyrektor DRI

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »