Reklama

IMPEL (IPL): Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii E - raport 43

Raport bieżący nr 43/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2012, w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), 713.715 akcji na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Impel S.A. nr 83/2012 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Impel S.A. ("Akcje Serii E"), która była prowadzona w sposób niestanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Oferta Akcji Serii E"), Zarząd Impel S.A. przekazuje następujące szczegółowe informacje dotyczące zakończonej Oferty Akcji Serii E:

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której inwestorzy mogli zawierać umowy objęcia Akcji Serii E w dniach 15 - 18 września 2012 r.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów KSH. Wszystkie Akcje Serii E zostały objęte na podstawie umów objęcia Akcji Serii E zawartych w dniu 18 września 2012 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

713.715 Akcji Serii E.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach:

Oferta Akcji Serii E nie była podzielona na transze. W ramach Oferty Akcji Serii E nie wystąpiła redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 713.715 Akcji Serii E. Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której inwestorzy nie składali zapisów, a zawierali umowy objęcia Akcji Serii E.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 713.715 Akcji Serii E. Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów KSH.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Cena emisyjna każdej Akcji Serii E wyniosła 25,00 złotych.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

W ramach subskrypcji Akcji Serii E zawarto umowy objęcia Akcji Serii E z 13 podmiotami, w tym z 2 osobami fizycznymi. Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której inwestorzy nie składali zapisów, a zawierali umowy objęcia Akcji Serii E.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii E zawarto umowy objęcia Akcji Serii E z 13 podmiotami, w tym z 2 osobami fizycznymi. Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów KSH.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W związku z Ofertą Akcji Serii E Impel S.A. nie zawarł umowy o submisję Akcji Serii E.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (rozumiana jako iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii E wyniosła 17.842.875 złotych.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Według szacunków Impel S.A. łączne koszty emisji Akcji Serii E szacowane są na ok. 480 tys. złotych (netto) i, z uwagi na brak ich ostatecznego rozliczenia do dnia przekazania niniejszego raportu, ich wysokość została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Impel S.A. Impel S.A. sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji Akcji Serii E, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad Ofertą Akcji Serii E.

W związku z Ofertą Akcji Serii E nie został sporządzony prospekt emisyjny, ani nie został zaangażowany subemitent, w związku z powyższym Impel S.A. nie poniósł kosztów z powyższych tytułów. Koszty emisji rozliczane bedą zg. z art.36 pkt.2b Ustawy o Rachunkowości, czyli zmniejszą kapitał zapasowy Impel S.A. do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostała ich część zostaje zaliczona do kosztów finansowych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją:

Zgodnie z szacunkami Impel S.A., średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii E wyniósł ok. 0,67 złotych (netto). Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Akcję Serii E po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur podmiotów zaangażowanych w pracę nad Ofertą Akcji Serii E.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 33 ust. 1
Józef Biegaj - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »