Reklama

ARTIFEX (ART): Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii D - raport 26

Raport bieżący nr 26/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 23/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. – niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D ("Akcje Serii D”), których subskrypcja została zakończona w dniu 31 lipca 2018 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Reklama

Umowy objęcia Akcji Serii D zostały zawarte w dniach 30 – 31 lipca 2018 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy, z uwagi na tryb emisji Akcji Serii D nie przeprowadzono ich przydziału. W dniu 26 lipca 2018 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę przyjmującą m.in. listę inwestorów, którym zaoferowano do objęcia Akcje Serii D. Umowy objęcia Akcji Serii D zostały zawarte w dniach 30 – 31 lipca 2018 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było 1.397.000 sztuk Akcji Serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 1.397.000 sztuk Akcji Serii D.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie umów objęcia, objęto 1.397.000 sztuk Akcji Serii D.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Cena emisyjna jednej Akcji Serii D wynosiła 7,50 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii D.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje Serii D zostały objęte przez 29 osób (fizycznych lub prawnych), przy czym jedna z osób – fundusz inwestycyjny otwarty objął Akcje Serii D w ramach dziewięciu (9) wydzielonych subfunduszy.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii D nie była przedmiotem subemisji.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

10.477.500,00 zł.

12. Wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 400.000,00 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;

d) promocji oferty: nie dotyczy.

Powyższe koszty emisji Akcji Serii D zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowymi, poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego powstałego z agio.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji wynosi w zaokrągleniu 0,29 zł na jedną Akcję Serii D.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Wszystkie Akcje Serii D zostały objęte w zamian za wkład pieniężny.

Podstawa prawna: § 16 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-14Tomasz GrudzińskiPrezes Zarządu
2018-08-14Mariusz SzynalikCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »