TXM (TXM): Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii G - raport 33

Raport bieżący nr 33/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie ("Spółka” lub "Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 28/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki na okaziciela serii G ("Akcje Serii G”).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Umowy objęcia Akcji Serii G zostały zawarte w dniu 13 sierpnia 2018 r.

Reklama

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Z uwagi na tryb emisji Akcji Serii G nie przeprowadzono ich przydziału. W dniu 13 sierpnia 2018 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę przyjmującą m.in. listę inwestorów, którym zaoferowano do objęcia Akcje Serii G. Umowy objęcia Akcji Serii G zostały zawarte w dniu 13 sierpnia 2018 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było 4.287.999 sztuk Akcji Serii G.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 4.287.999 sztuk Akcji Serii G.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie umów objęcia, objęto 4.287.999 sztuk Akcji Serii G.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Cena emisyjna jednej Akcji Serii G wynosiła 2,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii G.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje Serii G zostały objęte przez 3 podmioty (2 osoby fizyczne oraz 1 osoba prawna).

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii G nie była przedmiotem subemisji.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

8.575.998,00 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty.

Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości w formie opisu w raporcie okresowym za trzeci kwartał lub odrębnego raportu bieżącego informacje dotyczące wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów oraz metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii G. Należy tutaj określić, iż koszty te były powiązane czasami wspólne z kosztami emisji obligacji serii A oraz prowadzonymi negocjacjami bankowymi zmierzającymi do zawarcia Umów Zmieniających.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Emitent przekaże do wiadomości publicznej ostateczne informacje na temat średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii G.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych (dla przypadku, w którym do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności):

Nie dotyczy. Akcje Serii G zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Podstawa prawna: § 16 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-23Marcin GregorowiczPrezes Zarządu
2018-08-23Marcin ŁużniakWiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: akcje spółek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »