Reklama

GPW (GPW): Podsumowanie wyników emisji obligacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (serie A i B) - raport 17

Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej: 1.700.000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda, przeprowadzonej bez prospektu emisyjnego oraz 750.000 obligacji serii B o wartości nominalnej 100 zł każda, przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego - jako serii wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym w dniu 20 lutego 2012 r.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych (seria A):

20 grudnia 2011 r. - 21 grudnia 2011 r. (do godziny 11:00).

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych (seria B): 2 lutego 2012 r. - 13 lutego 2012 r. (do godziny 16:00).

2. Data przydziału papierów wartościowych:

21 grudnia 2011 r. - przydział obligacji serii A,

14 lutego 2012 r. - przydział obligacji serii B.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Oferta objęła 2.450.000 obligacji wyemitowanych przez GPW.

4. Stopa redukcji:

Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych (seria B) wyniosła 25%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych (seria A) złożono oferty objęcia 8.186.004 obligacji.

W ramach transzy inwestorów indywidualnych (seria B) złożono zapisy na 1.008.335 obligacji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W Ofercie przydzielono 2.450.000 obligacji Spółki, w tym:

a. 1.700.000 obligacji Spółki inwestorom instytucjonalnym (seria A),

b. 750.000 obligacji Spółki inwestorom indywidualnym (seria B).

7. Cena, po jakiej obligacje były obejmowane:

a. 100,00 zł - obligacje serii A,

b. 100,91 zł - obligacje serii B.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:

W ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych 24 podmioty złożyły 90 ofert objęcia obligacji (seria A).

W ramach transzy dla inwestorów indywidualnych złożono 1.777 zapisów (seria B).

Zgodnie z zasadami składania zapisów opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Obligacji Inwestorzy Indywidualni mogli złożyć tylko jeden zapis u danego Członka Konsorcjum Detalicznego, co nie wykluczało złożenia zapisu u więcej niż jednego Członka Konsorcjum Detalicznego.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrybcji:

W ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych obligacje przydzielono 9 podmiotom, które złożyły 16 ofert objęcia obligacji (seria A).

W ofercie dla inwestorów indywidualnych przydziałem objęto 1.777 zapisów (seria B).

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii A wyniosła 170.000.000 zł.

Wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii B wyniosła 75.682.500 zł.

Łączna wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii A i serii B wyniosła 245.682.500 zł.

12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Według Spółki koszty związane z oferowaniem (tzw. koszty emisji) są szacowane na ok. 2,5 mln zł.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę

nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Koszty Spółki związane z oferowaniem obciążają koszty działalności Spółki.

13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą:

Zgodnie z szacunkami Spółki, średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną obligację wyniesie około 1,02 zł.

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na jedną obligację po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Ludwik Sobolewski - Prezes Zarządu
Lidia Adamska - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie | seria | Emitent | papiery

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »