Reklama

GLCOSMED (GLC): Podwyższenie kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 26/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd GLOBAL COSMED S.A. ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 19 października 2018 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o kwotę 1 012 566,00 zł, tj. do kwoty 87 338 652,00 zł, poprzez emisję 1 012 566 akcji serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł, które nie są dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Reklama

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 87 338 652,00 zł i dzieli się na 87 338 652 akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniających łącznie do 104 564 774 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tym samym , § 9 ust. 1-3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87 338 652,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 87 338 652 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:

- 1.813.276 stanowią akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- 15.412.846 stanowią akcje imienne serii B o numerach od 1.813.277 do 17.226.122, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- 7.253.104 stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 17.226.123 do numeru 24.479.226,

- 4.600.000 stanowią akcje serii F, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 24.479.227 do numeru 29.079.226,

- 6.254.085 stanowią akcje serii D, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 29.079.227 do numeru 35.333.311,

- 200.000 stanowią akcje serii E, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.333.312 do 35.533.311,

- 38.055.089 stanowią akcje serii G, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.533.312 do numeru 73.588.400,

- 2.961.125 stanowią akcje serii H, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 73.588.401 do numeru 76.549.525,

- 4.653.197 stanowią akcje serii I, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 76.549.526 do numeru 81.202.722,

- 4.873.363 stanowią akcje serii J, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 81.202.723 do numeru 86.076.085,

- 1 stanowi akcja serii L, która jest akcja zwykłą na okaziciela, o numerze 86.076.086,

- 250.000 stanowią akcje serii K, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 86.076.087 do numeru 86.326.086,

- 1.012.566 stanowią akcje serii M, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach 86.326.087 do numeru 87.338.652.

Akcje serii A zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce "GLOBAL COSMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii B i C zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii F zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii D zostały pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii E zostały objęte przez posiadaczy 200.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii G, H, I i J zostały pokryte wkładem niepieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcja serii L jako Akcja Emisji Podziałowej została przyznana w wyniku podziału przez wydzielenie, gdzie Spółka była Spółką Przejmującą. Akcje serii K zostały objęte przez posiadaczy 250.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii M zostały pokryte wkładem niepieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego."

Emitent przekazuje zarazem do publicznej wiadomości tekst jednolity statutu z uwzględnieniem zarejestrowanych zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-19Paweł SzymonikCzłonek Zarządu
2018-10-19Sławomir MiętkaProkurent

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »