Reklama

WINVEST (WIS): Podwyższenie kapitału zakładowego Internet Group S.A. w upadłości układowej w granicach kapitału docelowego.

Raport bieżący nr 31/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka), działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 maja 2012 r., Spółka powzięła wiadomość o rejestracji w dniu 22 maja 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 1.605.600,00 zł (słownie: jeden milion sześćset pięć tysięcy sześćset złotych 00/100), tj. z kwoty 49.229.972,40 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 40/100) do kwoty 50.835.572,40 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 40/100).

Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w wyniku emisji 1.338.000 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii M, o wartości nominalnej 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100) każda.

Przedmiotowa emisja dokonana została w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru.

Podstawą przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki była uchwała Zarządu Spółki powzięta mocą upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 kwietnia 2010 r., o czym Spółka informowała w treści raportu bieżącego z dnia 26 kwietnia 2010 r. oznaczonego numerem 26/2010.

W związku z powyższym struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się w sposób następujący:

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na

okaziciela serii F,

g) 52.955 (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na

okaziciela serii G,

h) 2.832.882 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt

dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H,

i) 2.170.891 (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,

j) 1.342.249 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,

k) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,

l) 2.818.000 (dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Co więcej, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której to rejestracji mowa, ze wszystkich wyemitowanych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynika 42.362.977 (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Jan Ryszard Wojciechowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Internet Group SA | Emitent | upadłości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »