Reklama

JSW (JSW): Podwyższenie kapitału zakładowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz rejestracja zmian statutu w ww. zakresie.

Raport bieżący nr 19/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 lipca 2011 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące rejestracji w dniu 19 lipca 2011 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D Spółki oraz zmian statutu w ww. zakresie dokonanych na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 165/VII/2011 z dnia 12.07.2011 r. podjętej w oparciu o ust. 10 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12.05.2011 r. Rep. A Nr 3173/2011.

Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 576.268.550 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 115.253.710 (słownie: sto piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego odpowiada 115.253.710 (słownie: sto piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Całość kapitału zakładowego została opłacona.

Struktura kapitału zakładowego Spółki po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

- 99.524.020 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia) akcji serii A, co stanowi 86,35 % kapitału zakładowego Spółki, 99.524.020 głosów, co stanowi 86,35 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- 9.325.580 (słownie: dziewięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji serii B, co stanowi 8,09 % kapitału zakładowego Spółki, 9.325.580 głosów, co stanowi 8,09 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- 6.404.110 (słownie: sześć milionów czterysta cztery tysiące sto dziesięć) akcji serii D, co stanowi 5,56 % kapitału zakładowego Spółki, 6.404.110 głosów, co stanowi 5,56 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zmiany w Statucie Spółki zarejestrowano w następującym zakresie:

Było:

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 544.248.000 zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 108.849.600 (słownie: sto osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:

- akcje serii A o numerach od nr 0.000.001 do nr 99.524.020,

- akcje serii B o numerach od nr 99.524.021 do nr 108.849.600.

Jest:

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 576.268.550 zł (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 115.253.710 (słownie: sto piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są:

- akcje serii A o numerach od nr 0.000.001 do nr 99.524.020,

- akcje serii B o numerach od nr 99.524.021 do nr 108.849.600,

- akcje serii D w liczbie 6.404.110.

Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis
Marek Wadowski - Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Tomasz Gawlik - Prokurent

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »