Reklama

AWBUD (AWB): Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki - raport 55

Raport bieżący nr 55/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2019, 31/2019, 32/2019, 33/2019, 39/2019, 41/2019 Zarząd spółki pod firmą Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce ("Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd”) w dniu 12 września 2019 r. wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie uchwały nr 22/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Reklama

w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 14.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 28.000.000 akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia

w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii B1 oraz (iii) zmiany Statutu Spółki ("Uchwała WZ”).

Materialnoprawną podstawę wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców stanowiła: (i) Uchwała WZ oraz (ii) Uchwała WZ i oświadczenie Zarządu Spółki w formie aktu notarialnego

o wysokości objętego kapitału zakładowego z dnia 6 czerwca 2019 roku, złożone w trybie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, jak również § 3 Uchwały WZ ("Oświadczenie Zarządu”).

Na podstawie Uchwały WZ dokonano zmiany §4 ust. 2-4 Statutu Spółki. Treść zmienionych postanowień Statutu, Zarząd przekazuje w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Natomiast na podstawie Uchwały WZ i Oświadczenia Zarządu dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i związanej z tym zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki. Treść zmienionego postanowienia §4 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd przekazuje w załączniku nr 2 do niniejszego raportu.

Z dniem 12 września 2019 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.121.473 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote), o kwotę 8.450.000 zł (słownie: osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), do kwoty 12.571.473 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote), poprzez emisję 16.900.000 akcji serii B1. Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi zatem 12.571.473 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote), a struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

a) 8.242.946 (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych serii A1, o numerach od 00.000.001 do 8.242.946 oraz

b) 16.900.000 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B1, o numerach od 00.000.001 do 16.900.000.

Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 25.142.946 (z każdej akcji przysługuje jeden głos), zaś wartość nominalna jednej akcji Spółki pozostaje bez zmian i wynosi 0,50 zł.

Jednocześnie Zarząd informuje, że na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. Tekst jednolity zostanie opublikowany niezwłocznie po przyjęciu przedmiotowego tekstu jednolitego przez Radę Nadzorczą.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały WZ

- Załącznik nr 2 – Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały WZ oraz Oświadczenia Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-12Aneta BińkiewiczPrezes ZarząduAneta Bińkiewicz
2019-09-12Robert KasprzakWiceprezes ZarząduRobert Kasprzak

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »