Reklama

KRUK (KRU): Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej od KRUK S.A. SECAPITAL S.Ă .r.l. (Luksemburg) - raport 20

Raport bieżący nr 20/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 8 czerwca 2011 roku w spółce zależnej Emitenta o nazwie SECAPITAL S.Ă .r.l. z siedzibą w Luksemburgu na podstawie Uchwały nr 975/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 243 372 000zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 337 008 000 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem milionów osiem tysięcy złotych) poprzez utworzenie 93 636 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć) nowych udziałów Kategorii A o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 93 636 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych), które to udziały zostały w całości objęte przez Emitenta. Udział nowo objętych udziałów w kapitale zakładowym SECAPITAL S.Ă .r.l. wynosi 27,8%. Udziały zostały objęte na podstawie Uchwały nr 975/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta udziałów w SECAPITAL S.Ă .r.l. objętych przez KRUK S.A. wynosi 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) każdy.

W związku z podwyższeniem kapitału Emitent posiada 337 008 (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiem) udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 337 008 000 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem milionów osiem tysięcy złotych). Udziały zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Źródłem finansowania wkładu pieniężnego były środki własne Emitenta pochodzące z emisji obligacji oraz emisji akcji.

Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki uzyskanie przez Spółkę zależną Emitenta SECAPITAL S.Ă .r.l. z siedzibą w Luksemburgu zostaną wykorzystane na zakup pakietów wierzytelności oraz certyfikatów inwestycyjnych.

Posiadane przez Emitenta udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Jedyne powiązania osobowe Emitenta i jednostki od niego zależnej polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL S.Ă .r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość nabytych udziałów, która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Piotr Krupa - Prezes Zarządu
Rafał Janiak - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | W.E.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »